Handskriften från Finspång

9 november 2018 12:00

Tidigare i veckan hade jag förmånen att få dela en dryg timme av livet med historikern, forskaren och författaren Blanka Karlsson. Vi träffades i Kungsrummet i Norrköpings stadsbibliotek. Allt i vårt samtal kretsade runt "Komenský a Finspongský rukopis : sebrané spisy o Finspongském rukopise 1991 - 2017." Vilket är den tjeckiska titeln på Branka Karlssons senaste bok "Comenius och Finspongshandskriften : samlade verk om Finspongshandskriften 1991 - 2017". Boken väger lite drygt 3 kilo. Vilket enligt fäktningsentusiasten Blanka Karlsson är ungefär lika mycket som vad ett medeltida svärd väger.

Handskriften som Blanka Karlssons bok handlar om är 22 sidor lagda i ett kuvert utan namn eller andra ledtrådar som under flera hundra år låg undanstoppat i Louis de Geers privata bibliotek på slottet i Finspång. I biblioteket fanns tusentals böcker - varav många riktiga praktverk från 1400-talet och framåt och bland böckerna märks Gustav Vasas bibel från 1541, Dahlbergs Suecian och Lasse Lucidors Heliconas blomster från 1600-talet och Linnés svenska fauna från 1700-talet.

Jag och NT: s chefredaktör Mats Willner var inbjudna för att närvara när Blanka Karlsson överlämnade sin bok om Finspongshandskriften till Norrköpings stadsbibliotek som företräddes av bibliotekschefen Birgitta Hjerpe och av Finspongssamlingens föreståndare Ola Gustafsson.

"Finspongssamlingen" utgörs av cirka 35 000 volymer från Louis de Geers bibliotek som Finspongs Bruk sålde till Norrköpings kommun 1903. Bruket hade hamnat i ekonomiskt obestånd och efter att planerna på en auktion där böckerna sålts styckvis avskrivits så avyttrades hela paketet till Norrköpings stad för 35 000 kronor; en krona volymen.

De där 22 handskrivna sidorna på latin katalogiserades under 350 år som "anonyma". Enligt Blanka Karlsson - som ägnat en stor del av sin forskargärning åt detta ämne - är de 22 sidorna i själva verket skrivna av den tjeckiske filosofen, pedagogen, författaren och teologen Jan Amos Comenius som levde under åren 1592 - 1670. Och som under åren 1642 - 1648 var kontrakterad av den svenska staten - genom Axel Oxenstierna - för att skriva läroplaner för skolan.

Det var fullkomligt fascinerande att lyssna på Blanka Karlssons berättelser om Comenius tankar och förtjänster. Till Kungsrummet, där Ola Gustafsson för övrigt har sitt arbetsrum, har hon utöver handskriften tagit med sig ett antal tryckta böcker som Jan Amos Comenius gav ut under sin livstid och som hittats i Finspongssamlingen.

"Att se en vacker man eller en vacker diamant är inget för mig jämfört med en vacker bok av Comenius, utropade Blanka Karlsson.

Det är lätt att förstå hennes känslor. Jan Amos Comenius förefaller ha varit en mycket särpräglad och bred begåvning med samhällsreformatoriska böjelser av ett slag som bär rakt in i vår egen nutid. Han ägnade sig till exempel åt "pansofi", en av de sju "vetenskaper" som han grundade i sina skrifter. På svenska betyder pansofi ungefär "läran om all visdom."

Blanka Karlsson kom till Norrköping från Tjeckien 1984 tillsammans med sin svenske man som tjänstgjort som svensk handelsattaché i Prag. Här i Norrköping driver hon ett förlag där hon ger ut böcker på båda sina språk. Comenius böcker i Finspongssamlingen i allmänhet och de handskrivna 22 sidorna i synnerhet har format hennes liv och forskar/författargärning sedan tidigt 1990-tal.

"Uppdragsgivarna i den svenska staten ville att Jan Amos Comenius skulle hålla sig till skolfrågor i sitt skrivande. Men Comenius brann för att förbättra världen. På nätterna skrev han på sitt stora 1500-sidiga verk "En allmän konsultation om förbättring av mänskliga saker." De 22 handskrivna sidorna i Louis de Geers bibliotek i Finspång är inledningen till det stora bokverket. Dessutom är Finspongshandskriften de enda sidorna från Comenius hand som finns bevarade till eftervärlden", sa Blanka Karlsson.

Finspång

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson

Ämnen du kan följa