Guider i Sankta Maria kyrka

På tisdag 26 juni startar de populära guidningarna av Sankta Maria kyrka i Finspång, en kyrka som grundlades under senare hälften av 1100-talet.

24 juni 2018 08:00

– Vi kommer att ha guider på plats på eftermiddagarna, varje tisdag, onsdag, fredag och söndag under hela sommaren fram till 5 augusti, berättar Carina på Finspångs turistbyrå. Och de kan bland annat berätta om de unika medeltidsmålningarna inne i kyrkan.

Sankta Maria kyrka brukar locka många besökare under sommaren.

Inte så konstigt med tanke på att det här som sagt är en kyrka med unika medeltidsmålningar.

Det handlar om mycket omfattande medeltida tak- och väggmålningar i original. De tillhör de mest unika medeltidsmålningarna i norra Europa. Målningarna har aldrig varit överkalkade och inte heller restaurerade.

Målningarna är intressanta berättelser och fungerar som en biblisk bilderbok. De här vackra medeltida målningarna är i original, har aldrig varit överkalkade och inte heller restaurerade.

Det finns ingen annan kyrka i Sverige, som i så stor rikedom bevarat målningar av detta slag.

Vem som har varit mästare och konstnär var helt bortglömt under, i varje fall, de tre sistförflutna seklerna. I den kyrkliga konstens historia kallas han helt enkelt ”Risingemästaren”.

På kyrkans sydsida finns den ursprungliga ingången till kyrkan, där dörren bär årtalet 1490. Alldeles ner till vänster om dörren ligger en sten, som är ganska märklig. Kanske kan det handla om en hednisk offersten.

Kyrkan ligger mellan Risinge och Doverstorp i utkanten av Finspång. Man tar av från riksväg 51 mot Risinge och fortsätter den vägen cirka sju kilometer.

Eftersom kyrkan saknar uppvärmning används den för gudstjänster enbart under sommartid.

Kyrkan grundlades alltså under senare hälften av 1100-talet, men då ska den ha varit betydligt mindre än nu.

Den hade inga valv utan ett platt trätak. Under nästan varje följande århundrade byggdes den till och redan någon gång på 1300-talet slogs valv. När valven var klara började man dekorera kyrkan med kalkmålningar. Motiven hämtades från bibeln, så att när prästen predikade kunde han i förkunnelsen hänvisa till figurerna i valven. Äldst är den röda målningen på norra väggen, kallad Ryttaren med jaktfalken, som går tillbaka till 1200-talet. Man är dock inte säker på vad motivet skall symbolisera.

Predikstolen från 1600-talet står numera i Finspångs slottskapell.

Tilläggas kan att kyrkan idag ägs av staten och förvaltas av Riksantikvarieämbete medan kyrkogården med den till största delen medeltida putsade och spåntäckta kyrkogårdsmuren ägs av Finspångs församling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!