Fysträning öppnar fönster i hjärnan

Med hårda pass i gymmet öppnar eleverna ett fönster i hjärnan för bättre minneskapacitet och lättare inlärning.

9 februari 2017 07:00

Det är Grosvadsprojektet i en mycket kort sammanfattning.

Sedan höstterminen 2016 pågår ett projekt där cirka 120 elever i klass 8 tre gånger i veckan har tre fyspass utöver de två ordinarie idrottslektionerna. Varannan gång hård träning och varannan lek med mycket rörelse. De har alltså någon form av fysträning fem dagar i veckan. Till det kommer ett 40-tal sjuor som har mental hälsa.

Bakom projektet står Tobias Stucki och Daniel Kristoffersson, båda idrottslärare på skolan. Tobias har också SO.

Målet är att höja skolresultatet i de teoretiska ämnena.

– Med höjd puls tar man in mer kunskap, säger Tobias.

– Vi sätter igång en process för nytillverkning av minne, kompletterar Daniel.

Det som krävs är 20 minuters träning med 70 procent av maxpuls. Efter det arbetar hjärnan på ett annat sätt. Ofta ligger träningspassen på morgonen före de teoretiska lektionerna.

– Men det kräver också koordinationsträning, säger Daniel.

När tidningen kommer besök pågår ett fyspass i den nyrenoverade träningslokalen, byggd mycket med tanke på Grosvadsprojektet. I olika stationer sliter en grupp elever. Någon betygsättning sker inte här. Det enda kravet är 70 procent av maxpuls. När de fick se reporterns kamera ökade den till 80–90 procent. Ett pulsband runt bröstet registrerade vars och ens puls på en ljusbild på väggen.

Är det här lösningen på den svenska skolans problem?

– Vi har en del av lösningen, men det finns många andra faktorer också. Vårt mål är att få upp det akademiska resultatet, säger Tobias.

Att fysträning ger bättre studieresultat är känt och används i många skolor. Daniel Kristoffersson har under tre år varit runt i landet och föreläst i ett 100-tal skolor. Det som gör Grosvadsprojektet unikt är lektionerna i mental hälsa. Den sköts av Tobias Stucki.

Just den här dagen var hans läromästare, idrottspsykologen Johan Plate, på plats. Han är numera mentor åt Tobias, men det här var första gången han besökte Grosvadsskolan.

– Jag har sett en klar förbättring i skolorna under de år jag hållit på, men så här ambitiöst är det inte många som jobbar, kommenterar han.

Tidningen är med på en lektion Tobias har i mental hälsa för klass 7, där fokus hela tiden ligger på motivation, koncentration och självkänsla.

Resultatet av fys och mental hälsa märks redan i form av lugnare klasser.

Nu är det sju klasser inblandade. Till nästa termin kommer 15 klasser i årskurserna 7 till och med 9 att vara med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gavér