Förslaget: Bygg ut gångbanan

En kommuninvånare önskar i ett medborgarförslag en fortsatt utbyggnad av gångbanan längs riksväg 51, genom Sonstorp, för en säkrare trafiksituation.

8 november 2018 18:45

I medborgarförslaget till kommunstyrelsen påpekar förslagsställaren att det gäller sträckan mellan Norråsvägen och kyrkan i Sonstorp.

Personen betonar att det skulle innebära en säkrare situation för de gångtrafikanter som går utmed sträckningen och att det skulle rama in att det är ett samhälle som passeras.

Medborgaren nämner att kommuner själva kan montera fartkameror och att de kameror som förbereds mellan Finspång och Sonstorp, först borde ha monterats vid infarterna vid Sonstorp och Hällestad.

Skälet i förslaget är att konsekvenserna av en fortkörning, och dess risker som andra utsätts för, är större inne i ett samhälle än utanför.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson