Tomten bor i Finspång

Tillvaron har blivit ett mysterium fattigare. Numera vet vi var Tomten bor, här i Finspång! Det har Statistiska centralbyrån räknat fram. Finspång är bra. Logistiken talar starkt för det.

19 december 2011 13:08

SCB har utgått från tomtens ivrigaste kunder - alla under 13 år. Därefter har man kollat var alla barnen bor och sedan med hjälp av tusen tomtenissar, datorer och ihärdigt tänkande fått fram ett bra centrum. I alla fall om han vill ha det kortaste resavståndet till barnen.

Vackert och ostört

Tomtens bostad ligger vackert belägen i skogen, norr om sjön Mellanjuten i Finspångs kommun. Mitt emellan Rejmyre och Igelfors. Samtidigt som platsen är centralt placerad utifrån barnens adresser, bor tomten avskilt utan större trafikerade vägar. Då kan han arbeta ostört i sin verkstad. Inom 10 kilometer från verkstaden i Östergötland bor det strax över 200 barn. Redan i en radie på 200 kilometer från Tomten kan han dela ut paket till över 701 000 barn, på 300 kilometers avstånd har han hunnit dela ut paket till över en miljon barn, berättar SCB i ett pressmeddelande.

Olika länsnissar

Tomten använder sig också av mindre, regionalt utplacerade verkstäder, där Tomtens nissar hjälper till med utdelningen av julklappar. Tomtenissarna och dess verkstäder är på samma sätt utplacerade vid den demografiska mittpunkten i varje län. I Stockholm är medelavståndet från verkstaden till barnen som kortast. Tomtenissen återfinns på Kungsholmen och har i genomsnitt 14 kilometer till varje barn i Stockholm. Längst medelavstånd till barnen har Tomtenissen i Norrbottens län, 74 kilometer. Verkstaden är där placerad strax norr om Södra Sunderbyn. I Skåne har Tomtenissen sin verkstad i Lund och i Västra Götaland norr om Olofstorp i Göteborgs kommun. Stockholmsnissen bor på Kungsholmen, göteborgaren utanför Olofstorp, och Skånenissen har sin verkstad i Lund. Östergötlands tomte bor utanför Tallboda, cirka fem mil från chefen, Tomten i Finspång.

Definitioner och förklaringar

Vid beräkningarna av Tomtens placering  har Lantmäteriets fastighetsregisters adressplatsinformation använts.

Från SCB:s register över totalbefolkningen har barn upp till tretton år sökts ut.

För att Tomten skall bli så centralt placerad som möjligt har det minsta totala resavståndet från adresserna räknats fram.

Beräkningen är gjord utifrån fågelvägen och har tagit hänsyn till att det finns flera barn på samma adress.

Den senaste beräkningen av den demografiska mittpunkten för rikets totala befolkning gjordes 2006 och ligger i Hjortkvarn ca 20 kilometer nordväst om sjön Mellanjuten.

Beräkningen av Tomten har gjorts för att visa på bredden av hur statistik kan användas när den kopplas samman med geografi.

Källa: SCB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pernilla