Schaktmassor blir dyra för Häfla bruk

Häfla bruk anmäls för misstänkt miljöbrott och otillåten miljöverksamhet.

- Det känns för jävligt. Det här blir en jättekostnad på mellan tre och fem miljoner kronor, säger platschefen Magnus Östlund.

6 juli 2011 03:00

Det är miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Östergötland som gjort anmälan. Under en besiktning i september 2007 hade Häfla bruk lagt upp en deponi av schaktmassor och sprängsten några hundra meter från bruksområdet, där marken inte är klassad som industrimark.

Enligt bolaget har massorna uppkommit i samband med byggnationen av den nya verkstadslokalen som uppfördes 2005. Schaktmassorna hade lagts där under 2004 för att kunna användas i senare byggprojekt.

Det fanns ingen anmälan om mellanlagring hos varken Finspångs kommun eller länsstyrelsen. Någon ansökan om tillstånd för deponering av massorna fanns inte heller.

Är svåra
- Vi anser att länsstyrelsen har en väldigt lustig inställning och är väldigt svåra att kommunicera med. Man får intrycket att de anser att man ska kunna miljöbalken utantill, säger Häfla bruks platschef Magnus Östlund.

Länsstyrelsen uppges ha informerat bolaget om vad som gällde enligt avfallslagstiftningen och att illegal deponering av massor är åtalbart. Dessutom påpekades vikten av provtagningar av massornas innehåll av eventuella föroreningar.

- Vi gjorde en undersökning som inte visade några alarmerande föroreningshalter. Vid två av sju provpunkter hittades något förhöjda zinkhalter, men efter det hörde vi inte från länsstyrelsen på två år, säger Magnus Östlund.

En besiktning i september 2009 visade att schaktmassorna fortfarande låg kvar och att bolaget varken har lämnat in en anmälan eller ansökt om tillstånd för deponin.

Finns risk
Massorna täcker en yta på cirka 2 500 kvadratmeter.

Länsstyrelsen konstaterar att på grund av att det bedrivits miljöfarlig verksamhet på området under lång tid finns det risk för att massorna är mer förorenade än vad markundersökningen visat.

I december 2009 förelades Häfla bruk att frakta bort avfallet, vilket överklagades. Men miljödomstolen avslog överklagandet.

- Vi har väl inget annat val än att göra det. Tre-fem miljoner kronor är jättepengar för oss, pengar som vi kastar i sjön samtidigt som vi investerar massor när vi bygger ut våra lagerlokaler med nästan 7 000 kvadratmeter .

- Jag tycker att vi skött oss exemplariskt. Det har aldrig varit något konstigt med vår verksamhet, säger Magnus Östlund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!