De vill lägga mer pengar på skolan

Det blir många budgetar för ledamöterna att ta ställning till på nästa möte i kommunfullmäktige den 19 december. "Det är skolan som kommunen måste fortsätta lägga krutet på", säger oppositionsrådet Inge Jacobsson (M).

12 december 2018 19:00

Den politiska ledningens budget, med S+C+KD, har vi redogjort för tidigare. Nu har Liberalerna och Moderaterna kommit med en budget. Sverigedemokraterna med en och Vänsterpartiet med en. Sammanlagt fyra budgetar.

– Förmodligen blir det till sist S+C+KD:s budget som går igenom, men vi har skrivit in några att-satser som vi hoppas få gehör för. Vi vill att kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson (S) ändrar på arbetsordningen så att de olika att-satserna får egen omröstning, berättar Inge Jacobsson.

L och M vill satsa ännu mer på skolan och utbildningssektorn. Jämfört med S+C+KD lägger de ytterligare tio miljoner på utbildningssektorn. Pengarna tas från kommunfullmäktige, ledningsstaben, digitalisering, projekt CNG/Bergska, investeringsbudgeten och flyktingfonden.

– Det är skolan som kommunen måste fortsätta lägga krutet på. Det vinner alla på i längden. Lägger vi tio miljoner till, kan vi ha mer resurser i skolan och öka måluppfyllelsen för eleverna, säger Inge Jacobsson.

För att få ihop allting på sista raden vill L och M minska kommunens investeringsbudget från 65 miljoner till 50 miljoner. Något som S+C+KD inte vill. I deras budget ligger summan kvar på 65 miljoner kronor.

– Vi har enligt uppgift så mycket pengar i investeringsbudgeten att kommunen inte klarar av att genomföra allting. Det finns mycket som släpar efter som inte genomförts tidigare år. Därför går det enligt vår mening bra att minska den med 15 miljoner, säger Inge Jacobsson.

40 miljoner kronor ska sparas in under 2019, oavsett budget.

– Det gäller att genomlysa alla verksamheter och analysera att vi får det vi betalar för, poängterar Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L).

Vänsterpartiet har i många delar samma förslag som L och M. V vill också minska investeringsbudgeten till 50 miljoner och tillföra utbildningssektorn tio miljoner kronor.

– Det som är jätteviktigt är att skolan inte ska behöva spara pengar nu när resultaten börjar komma. Vi vill också göra en låglönesatsning med en miljon kronor, säger Stefan Carlsson (V).

Liksom L och M vill V utreda en organisationsförändring där kommunens fastigheter/lokaler placeras i en egen enhet. De tre partierna har också en samsyn när det gäller att göra en genomgång av mat- och kostorganisationen för att få till en anpassad och effektivare verksamhet.

– Det är två frågor som mycket väl kan tas med i budgeten av S+C+KD, tror Stefan Carlsson.

Sverigedemokraterna har lämnat en budget på 27 A4-sidor.

– Vår budget har mer en visionär inriktning, allt handlar inte om kronor och ören. Det är en del saker som socialisterna vill ha igenom, som till exempel 30 000 invånare 2035 som vi vänder oss emot. Vi befarar att det kommer vara kopplat till en ökad migration, vilket ger ökade kostnader för samhället, säger Torgny Maurer (SD).

I den Sverigedemokratiska budgeten finns det också en mängd olika väglag som till exempel handlar om att: "Kommunen ska i egen regi genomföra ålderskontroller av så kallade ensamkommande barn i de fall det misstänks att Migrationsverket brustit i sina åtaganden". "Kommunen ska verka för att införa skoluniform i grundskolan". "Normbrytande företeelser som genuspedagogik ska avvecklas i Finspångs skolor".

Miljöpartiet har ett mandat i kommunfullmäktige och är enda parti som inte kommer med en budget.

– Vi lägger ned vår röst och stödjer inte något alternativ, säger Herman Vinterhjärta (MP).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip

Ämnen du kan följa