Det var i början av 2017 som projektet startades när Friluftsfrämjandet i Finspång letade efter en möjlighet att bidra till nyanlända ungdomars integration via friluftsliv.

”Samarbete-Integration” med Bergska skolans introduktionsprogram har fortsatt även under vintern och våren 2019.

Den här gången har Finspångsföreningen och Bergskaeleverna tillsammans startat och genomfört bygget av ett förråd på 50 kvadratmeter.

Artikelbild

| Projektet Samarbete-Integration, som inleddes 2017, fortsätter.

– Bygget av förrådet är som ersättning för byggnaden som totalförstördes i samband med branden i Lunddalen 2003. Den ska användas för förvaring av föreningens kajaker, kanoter och annan nödvändig utrustning i verksamheten och skötseln av Lunddalen, säger Jens Rinman, ordförande i Friluftsfrämjandet i Finspång.

Arbetet påbörjades i februari genom prefabricering av väggelement och takstolar tillsammans med eleverna och deras lärare Jesper Forsberg, som Friluftsfrämjandet också samarbetade med vid bygget av det nya vindskyddet under hösten 2018.

– De totalt nedlagda arbetstimmarna denna gång, från ide till färdigt bygge, motsvarar 1 200–1 300 timmar, säger Jens Rinman.

Projektet har kunnat genomföras tack vare samarbete och assistans av flera företag i kommunen.

Artikelbild

| Projektet har kunnat genomföras tack vare samarbete och assistans av flera företag i kommunen.

– Många möten har skett samtidigt som deltagarna har lärt sig mycket nytt under hela genomförandet, vilket också är ett av huvudsyftena med projektet ”Samarbete-Integration”, säger Jens Rinman.