De bygger nytt – 16 år efter branden

Projektet "Samarbete-Integration" fortsätter. Nu har ett nytt förråd byggts som ersättning för byggnaden som totalförstördes i en brand 2003.

Det var i början av 2017 som projektet startades när Friluftsfrämjandet i Finspång letade efter en möjlighet att bidra till nyanlända ungdomars integration via friluftsliv.

”Samarbete-Integration” med Bergska skolans introduktionsprogram har fortsatt även under vintern och våren 2019.

Den här gången har Finspångsföreningen och Bergskaeleverna tillsammans startat och genomfört bygget av ett förråd på 50 kvadratmeter.

– Bygget av förrådet är som ersättning för byggnaden som totalförstördes i samband med branden i Lunddalen 2003. Den ska användas för förvaring av föreningens kajaker, kanoter och annan nödvändig utrustning i verksamheten och skötseln av Lunddalen, säger Jens Rinman, ordförande i Friluftsfrämjandet i Finspång.

Arbetet påbörjades i februari genom prefabricering av väggelement och takstolar tillsammans med eleverna och deras lärare Jesper Forsberg, som Friluftsfrämjandet också samarbetade med vid bygget av det nya vindskyddet under hösten 2018.

– De totalt nedlagda arbetstimmarna denna gång, från ide till färdigt bygge, motsvarar 1 200–1 300 timmar, säger Jens Rinman.

Projektet har kunnat genomföras tack vare samarbete och assistans av flera företag i kommunen.

– Många möten har skett samtidigt som deltagarna har lärt sig mycket nytt under hela genomförandet, vilket också är ett av huvudsyftena med projektet ”Samarbete-Integration”, säger Jens Rinman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa