En Finspångsbo lämnade in ett e-förslag som önskar en permanent bro som förbinder Bruksparken med Slottsparken.

Förslagsställaren anser att det skulle binda ihop centrum med Slottsparken på ett fint sätt. Det framhålls att många önskar en bro för att slippa gå runt, på Bruksgatan utan trottoar, när du ska till Slottsparken.

Idén till förslaget kom när Cirkusslottet anordnades förra året och en tillfällig bro byggdes, som många tyckte var bra och använde, i samband med arrangemanget.

Artikelbild

| Markägaren Siemens säger nej till förslaget om en bro till Slottsparken.

Kontakter har tagits med Siemens, som är markägare till Slottsparken, för att se hur de ställer sig till förslaget.

– Siemens vill inte ha en bro mellan Bruksparken och Slottsparken på grund av att det skulle öka trycket på både renhållning och underhåll på Slottsparken, säger miljö- och samhällsbyggnadsrådet Herman Vinterhjärta (MP).

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget. Sverigedemokraterna yrkade återremiss.

Frågan har varit uppe vid flera tillfällen tidigare, men svaret från Siemens har varit detsamma.