Att hålla i och att hålla ut

11 januari 2019 12:00

Ulrika Jeansson (S) har redan så här precis i början av mandatperioden lyckats med att bli historisk. Hon är den första kvinnliga ordförande för Kommunstyrelsen i Finspång som kandiderat till just det uppdraget i ett val och som också lyckats bli utsedd efter valet. Men det satt hårt åt. Ulrikas socialdemokrater och de två nya koalitionspartierna Centerpartiet och Kristdemokraterna har i och för sig majoritet i Kommunstyrelsen. Men inte i den folkvalda fullmäktigeförsamlingen som till syvende och sist har makten att fatta de avgörande besluten.

Ulrika Jeansson verkar dock inte vara alltför orolig för att bli överkörd i fullmäktige.

– Självklart är jag ödmjuk inför läget. Men vi har en klar och bred samarbetsinriktning i den plattform vi tagit fram för våra tre partier, vi behöver samtala och diskutera med många i och utanför politiken för att få Finspång att utvecklas på ett sätt som vi önskar, sa Ulrika Jeansson till mig när vi träffades några dagar före jul förra året.

Bakgrunden till vårt möte är att jag är nyfiken på hur Ulrika tänker sig den kommande mandatperioden? Vad vill hon och hennes koalition åstadkomma?

Före vårt möte i kommunhuset i Finspång satt jag med på en pressträff där Ulrika Jeansson tillsammans med Frida Granath (S), Hugo Andersson (C) och Marie Johansson (KD) presenterade sin gemensamma plattform.

Partierna tycks inte ha några större problem i umgänget med varandra.

– Vi har faktiskt inte behövt lägga något helt åt sidan på grund av att vi inte kan komma överens. Vilket inte är så konstigt. Vi är generellt sett överens om väldigt mycket i hela fullmäktige. Alla vet att det är barnen och de gamla som är vårt främsta ansvar och att skolan och omsorgen därför har de klart största resurserna, sa Ulrika Jeansson på pressträffen.

I olika varianter och med olika ordvändningar återkom alla fyra ofta till att "Vi vill ju inte göra någon slags revolution och försöka driva igenom stora förändringar." Mottot för mandatperioden tycktes vara "Håll i och håll ut."

En sak som de styrande i kommunen vill "hålla i" är den tidigare framtagna visionen 30/35: Ett Finspång som har 30 000 innevånare år 2035."

Efter pressträffen berättade Ulrika Jeansson att uppslutningen bakom visionen inte längre är total i politiken.

– Så är det. Det ifrågasätts om det är bra för Finspång att växa. Men vi håller fast vid styråran och riktar in de investeringar och reformer vi har råd med mot områden som stödjer visionen som till exempel mark- och bostadsfrågor, skolkvalitet/skolutbyggnad och försöker göra vad vi kan för att Trafikverket så snart som möjligt ska komma igång med bygget av förbifart för väg 51 mot Örebro, sa Ulrika.

Under de kommande åren ser hon framför sig att båda gymnasieskolorna CNG och Bergska kommer att växa. Biblioteket ska snart flytta från huset Bildningen där skolorna håller till.

– Biblioteket flyttar upp till Kristallen i centrum vilket blir jättebra för deras verksamhet och för Centrum. Samtidigt frigörs då lokaler för skolorna. CNG har ett mycket stort tryck på sina industriutbildningar. Det vet vi. Vad som är extra kul är att nu även Bergska skolan börjar få en hel del inpendling till sina kurser. Här är vi på rätt väg, sa Ulrika Jeansson.

Inom grundskolan ska det fortsätta satsas på strukturerat kvalitetsarbete. Men det planeras också för utbyggnad.

– Skolan i Lotorp skulle behöva växa. Lotorp är ett av de utvecklingsområden som pekas ut i vårt gedigna arbete med Översiktsplan för hela Finspång, berättade Ulrika.

Nya Vårdcentrum blir klart under mandatperioden.

– Det är ett stort och spännande projekt. Generellt för Centrum har vi sagt att det ska vara lätt att ta sig dit och lätt att parkera. En fråga som måste diskuteras mer är däremot om det verkligen är nödvändigt att kunna åka bil genom Centrum?, frågade sig Ulrika Jeansson.

Finspång

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa