Fortsatt tvist om Brenäs såg

Tvisten om saneringen av Brenäs såg fortsätter.

Nu väntar parterna på Miljödomstolens beslut.

19 april 2011 03:00

Folkbladet har tidigare rapporterat om Brenäs såg, där det bedrevs tryckimpregnering mellan 1968 och 1988. Enligt en förstudie är marken extremt förorenad av framförallt arsenik, men även av koppar och krom. En huvudstudie ska nu utföras, för att bestämma exakt hur förorenad marken är och omfattning av sanering.

Men läget är låst.

För samtidigt som länsstyrelsen anser att det är dödsboet efter verksamhetsutövaren som ska stå för kostnaden för huvudstudien, anser sig dödsboet ha lagen på sin sida och hävdar motsatsen. Processen ligger just nu hos Miljödomstolen i Växjö.

- Som jag förstår det är det färdigkommunicerat i Miljödomstolen. Vi väntar på att de ska fatta beslut, säger Rebecka Djerfsten, jurist på Rättsenheten på länsstyrelsen.

På Miljödomstolen säger beredningsjurist Erik Molander att målet är klart för avgörande:

- Det ska fattas ett beslut så fort vi får tid att sätta oss ned och titta på fallet. Det kan ta allt från ett par veckor till några månader.

Försenats
Naturvårdsverket har i sin lägesbeskrivning för 2010 till regeringen sammanställt en lista på 23 tidigare industrier i Sverige som "lett till sådana akuta föroreningar att de riskerar att leda till direkta skador hos människor, viktiga vattentäkter och värdefulla naturområden". Brenäs såg finns på denna lista och enligt de nationella miljömålen ska de akut förorenade områdena ha sanerats senast i slutet av 2010. Ett mål som alltså inte uppfyllts när det gäller Brenäs såg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!