Världsvan Finspångsbo släpper managementbok

Finspångsbon Krishna Pillai har haft ledande positioner inom några av världens största industrikoncerner.

Nu släpper han en managementbok som handlar om chefskap och beteende.

2 april 2011 03:00

En bok av en chef, om chefer, men inte bara för chefer. Managementboken "Essence of a manager" är en berättelse om hur människor beter sig och fungerar över hela världen.

- Det finns skillnader på den yttre nivån, men drivkraften hos individen är densamma. Men den är paketerad i kulturen och språket, säger Krishna Pillai.

Utbildades i England
Krishna Pillai är född i Indien, men utbildades i England, där han tog sin doktorsexamen. Han arbetade som forskningsingenjör och värvades av Stal Laval i Finspång och flyttade hit 1984. Krishna har en gedigen meritlista som bland annat innefattar chefspositioner i flera länder. VD för ett gasturbin- och ett ångturbin-bolag i Japan, landschef för Alstomkoncernen i Indien och ansvarig för att strukturera den globala ångturbinverksamheten i Görlitz i Tyskland.

- ASEA lockade mig till Sverige, men det var ABB som flyttade mig till Japan och det var Alstom som skickade mig till Indien och Siemens som tog mig till Tyskland. Men det var vi som bestämde oss för att återvända till Finspång, säger Krishna Pillai.

Under alla långa utlandsvistelser fanns hela tiden huset i Finspång kvar som blev en samlingsplats för familjen sommartid.

Och när han slutade arbeta kom idén att förmedla sina erfarenheter vidare i form av en bok.

- När folk pensioneras försvinner all erfarenhet. Det är bättre att samla materialet i något forum så det kommer till någon nytta.

Bra ledare
I "Essence of a manager" lyfts vad som karaktäriserar en bra ledare fram. Personer som Percy Barnevik och Matt Busby nämns för sina ledande insatser.

- Min bok är främst inriktad till yngre chefer eller till de som studerar på handelshögskolor. Men även till chefer som vill satsa på internationell verksamhet, säger Krishna Pillai.

63-åringen har slutat jobba, men gillar inte ordet pensionär.

- Jag ska göra roliga saker. Om det sedan resulterar i att jag gör fler böcker vet jag inte i dagsläget, konstaterar Krishna Pillai.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!