Samverkan om fiberförbindelse

17 december 2010 03:00

Kommunerna Finspång, Norrköping och Katrineholm samverkar. Det har utmynnat i en gemensam vilja att med hjälp av statliga bidrag förlägga en fiberbaserad stamnätslinje mellan kommunerna.

Kommunstyrelsen har beslutat att ansöka hos post- och telestyrelsen om bidrag för ortssammanbindande optofiberförbindelse mellan Finspång och Katrineholm samt Finspång och Norrköping.

Om ansökan beviljas beräknas bidraget bli cirka 75 procent. Den sammanlagda nettoinvesteringen för Finspångs kommun för båda projekten, efter bidrag, beräknas bli cirka 4,1 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!