"Kvinnor tror inte de kan"

I dag börjar partiernas vallistor dimpa ner brevlådorna. Och det är jämställda listor, som får tummen upp av demokratiberedningens Per-Åke Andersson (V).

 

- Det är en god balans, säger han.

31 augusti 2010 03:00
Historiskt sett är det i högre utsträckning män som står på partiernas vallistor. För att bryta den trenden uppmanade demokratiberedningen i Finspång samtliga partier att se över sina listor inför årets val. Och resultatet är positivt.

 

Varvad lista
- Alla partier får godkänt. Det är bara Sverigedemokraterna (SD), som har en enda representant och det är en gubbe, som inte får det. Men vi övriga sju partier som sitter i kommunfullmäktige är i god balans, säger Per-Åke Andersson som är vice ordförande i demokratiberedningen.

 

Mest jämställda är Socialdemokraterna som med en så kallad "varvad lista" kör varannan man, varannan kvinna listan igenom.

 

- Det har vi haft under flera val, så det är inte första gången. Sen har vi försökt att även hålla 50-50 i beredningar, ks och nämnder, säger Anders Härnbro, gruppledare i (S).

 

Mansdominerat
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har fler kvinnor än män på sina listor och KD tar steget än längre genom att toppa med två kvinnor.

 

- Vi har inte jobbat konkret med att få in mer kvinnor. Det har bara blivit så. Jag tror att vår politik, med barnfamiljen i centrum, lockar många kvinnor, säger Kristdemokraternas toppnamn Sofie Drake.

 

Medan Centerpartiets lista näst intill är lika jämställd som Socialdemokraternas, är Moderaternas desto mer mansdominerad: nära 70 procent av alla kandidater är män.

 

- Jag är den första att beklaga det här. Målsättningen har varit att få in flera kvinnor men vi har inte nått ända fram, säger Inge Jacobsson i Moderaterna.

 

- Vi har ringt och frågat massor med kvinnor om de vill ställa upp på vallistan, och även bara i enskilda frågor för att slippa låsa upp sig för mycket. Men människor måste vilja, ha tid och möjlighet också, fortsätter han.

 

Folkpartiet har 65 procent män och på Miljöpartiets lista är 62 procent män.

 

Yngre jäntor
Efter valet väntar nästa utmaning i jämställdhetsarbetet, nämligen i tillsättningen av olika uppdrag.

 

- Nu har det ju varit Larseric, Denny och Conny och de är ju inte direkt yngre jäntor... De är män och något till åren. Så det är en utmaning, säger Per-Åke Andersson.

 

Varför tror du att färre kvinnor än män engagerar sig politiskt, generellt sett?

 

- Män kan ha varit ovilliga att släppa in kvinnor i politiken, och kvinnor tror inte att de kan. Men jag tror att både män och kvinnor är goda resurser i ett samhällsbyggande och kan bidra med sina erfarenheter.

 

- Vi kan inte mer än att uppmana partierna att tänka på detta när de tyngre uppdragen ska tillsättas. Under hösten ska vi ha en utbildningsdag för förtroendevalda för att få igång en diskussion om jämställdhet. Sedan hoppas jag att detta komma ut till alla verksamheter i kommunen, säger Per-Åke Andersson.

 

 

✔ Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på valsedeln. Du kan bara kryssa för en kandidat.

 

✔ Att personrösta är din möjlighet att kunna påverka ordningsföljden mellan kandidaterna.

 

✔ Ingen kandidat är genom sin placering på valsedeln garanterad att bli vald.

 

✔ För att bli invald på personröster till kommun- och landstingsfullmäktige krävs minst fem procent av partiets valsedlar i valkretsen. För kommunfullmäktige gäller dessutom att kandidaten måste ha fått minst 50 personröster och för landstingsfullmäktige minst 100 personröster i valkretsen.

 

✔ Först avgörs hur många platser (mandat) varje parti får. Sedan bestäms vilka kandidater som blir ledamöter för partierna och slutligen vilka som blir ersättare för ledamöterna.

 

Källa: www.val.se
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson