Skolans insatser förebygger brott

Till hösten utbildas lärare inom kommunen i emotionell träning. Det är ett steg i kommunens program för brottsförebyggande arbete.

22 juli 2008 03:00
Det är nämligen ett sätt som man anser att brott kan förebyggas.

 

Genom att lärare utbildas i "Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet" kan barn med problem, till exempel aggressioner, fångas upp på ett annat sätt och resurser kan sättas in tidigare.

 

- Det är ett led i folkhälsoinstitutets "skolan förebygger". Genom utbildningen ska barn bland annat lära sig att säga nej och på så sätt kan en drogdebut förhindras, säger kommunens Brå-samordnare Caroline Amundsson.

 

"Skolan förebygger" bedrevs mellan 2005-2007 om syftade till att sprida kunskap och metoder som stärker det alkohol- och drogförebyggande arbetet i skolan. Forskning visar att traditionell, upplysande undervisning om alkohol, narkotika och tobak inte har de effekter på elevernas riskbeteende som man tidigare trott. Däremot ger en skolmiljö, där eleverna trivs och fungerar väl, ett grundläggande skydd. På så sätt går det att bedriva ett bra förebyggande arbete, menar Caroline Amundsson.

 

Samma håll
Det är Länsstyrelsen i Östergötland som står för Finspångslärarnas utbildningssatsning.

 

- Vi har blivit beviljade ett antal platser på utbildningen och det känns inspirerande. Det är en bra satsning från kommunens sida, tycker Caroline Amundsson.

 

Samtidigt anställs instruktören i emotionell träning, Petra Isaksson från Norrköping, för att utbilda lärarna i social och emotionell träning (SET). Satsningen på barn- och ungdomar är prio ett i Finspångs brottsförebyggande arbete och har en primär plats i kommunens "program för brottsförebyggande arbete" som arbetats fram under de senaste åren och nu antagit en form som Caroline Amundsson är nöjd med. Där finns en struktur hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas.

 

- Det känns bra att vi fått ner det på papper. Programmet är noga bearbetat och det är viktigt att polis, skola och socialtjänst har en gemensam syn på vad som är problemet och jobbar åt samma håll, säger hon.

 

Bra komplement
Hon lyfter även fram den betydande roll i arbetet som Kris (Kriminellas Revansch i Samhället), som funnits i Finspång sedan i vintras, utgör:

 

- Kris är ett jättebra komplement. Där finns en drogfri gemenskap att gå till, som många saknar, säger Caroline Amundsson.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson