Arsenik i marken vid sågen i Brenäs

Den gamla sågen i Brenäs ligger 15-i-topp på Naturvårdsverkets värstinglista över giftig industrimark.

 

Men inget görs åt det.

 

Länsstyrelsen har nämligen svårt att avgöra vem som bär ansvaret.

8 maj 2008 03:00
Det är läget för den gamla sågen där det bedrevs tryckimpregnering mellan 1968 och 1988. Ett handelsbolag bedrev verksamheten och även om det rent juridiskt kvarstår ett personligt ansvar, vet inte Richard Ekenger, jurist på länsstyrelsen Östergötland, om personen ska ställas som ansvarig

 

- En första preliminär bedömning visar att han är ansvarig. Men vi har inte bestämt än hur vi ska gå vidare i ärendet, säger han.

 

Tio miljoner?
Saneringskostnaden beräknas landa på mellan en och tio miljoner kronor. Länsstyrelsen skulle vilja se ett prejudikat på området och inväntar ett liknande, pågående, rättsfall på Gotland.

 

- Rent juridiskt finns ett ansvar men sen är det upp till oss som myndighet hur tuffa vi ska vara mot privatpersoner, säger Richard Ekenger.

 

Höga halter
Naturvårdsverkets mål är att de flesta områdena på listan ska vara sanerade år 2010. Hur lång tid det kan ta innan ett beslut kommer från länsstyrelsen kan Richard Ekenger inte svara på. Men faktum är att en utredning från 2004 visar att marken vid betongplattan där tryckimpregneringen skedde är extremt förorenad av arsenik, koppar och krom. Även i marken runt om är halterna av ämnena höga. Richard Ekenger håller med om att det tar lång tid.

 

- Det är framför allt undersökningarna som tar tid. Och att bestämma vad som ska göras och vem som ska betala. Själva grävningen för att få bort föroreningen, vilket man oftast gör när det gäller arsenik, tar inte så lång tid, säger han.

 

Små risker
Att ärendet inte snabbas på, även om det är högt prioriterat i Finspångs kommun, beror på att risken att människor ska få i sig av gifterna anses vara små.

 

- Det rör sig inte speciellt mycket folk där, säger Susanne Karlsson, byrådirektör på länsstyrelsen Östergötland. Då prioriteras Skutbosjön och Dovern mer eftersom det är mer folk i omlopp där, fortsätter hon.

 

Båda dessa sjöar hamnar i riskklass ett, "mycket stor risk", på länsstyrelsens så kallade "30-lista". Mycket höga halter av flera metaller och organiska ämnen har uppmätts. Precis som vid Brenäs Såg.

 

Ytterligare spridning
Om länsstyrelsen beslutar att handelsbolagets ägare inte är ansvarig, faller ansvaret på kommunen. Kommunen kan då begära medel från staten, men måste stå för tio procent av saneringskostnaden. Om kommunen är beredd att göra det återstår att se.

 

- Finner man att det inte finns någon skyldig så får kommunen ta ställning till det då. Det är en politisk fråga, säger kommunens utvecklingschef Hans Lindberg.

 

I juni åker representanter från kommunen till länsstyrelsen i Linköping för att diskutera läget. Och under tiden står den den förorenade marken vid Brenäs Såg orörd. Och kanske sprids ytterligare metaller ut i naturen i väntan på ett byråkratiskt beslut.
n Brenäs Såg ligger i Brenäs söder om sjön Tisnaren i norra delen av kommunen. Sågen startade 1933 men tryckimpregneringen startade först 1968 och bedrevs fram till 1988. Impregneringen var av liten omfattning men under lång tid stod anläggningen direkt på marken utan skydd för spill eller dropp från det behandlade virket. Källa: Länsstyrelsen
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson