Fick hjärtstopp efter uteblivet andningsstöd

Ambulansen avråddes från att sätta in andningshjälp och patienten fick hjärtstillestånd på grund syrebristen.

En ambulans i Östergötland på väg till akuten avråddes från att sätta in en apparat för andningshjälp då en lungsjuk patient sjönk i medvetande, skriver nyhetsbyrån Siren. Händelsen inträffade i januari. Enligt en lex Maria-anmälan hade personen fått hjärtstopp av syrebrist vid framkomsten. Tillståndet bedömdes av teamet som direkt livshotande och hjärt- och lungräddning påbörjades omedelbart. Efter ett par minuter hade vårdpersonalen lyckats återuppliva patienten.

Det framgår inte av anmälan till vilket sjukhus ambulansen körde. Men fallet tas nu enligt anmälan upp som diskussionsfall för ökad patientsäkerhet och används i scenarioövningar vid hjärt- lungräddningsövningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa