Får skjuta dovhjort

En lantbrukare i Skärblacka, har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Östergötland att via skyddsjakt fälla högst tre dovhjortar.

11 juli 2019 16:00

SKÄRBLACKA

Skyddsjakten får bedrivas utan hinder av gällande fridlysningsbestämmelser och det är tillåtet att använda ficklampa eller annan rörlig belysning under hela dygnet, för att förhindra skada och förlust av oskördad gröda.

Tillstånden gäller från 5 juli i år och till och med 31 augusti i år.

Länsstyrelsen påpekar också att jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn, till såväl berörd art, som övrig fauna och den rekreationssökande allmänheten.

Lantbrukaren ansökte om skyddsjakt på minst tio dovhjortar, både hind och hjort, för att minska skadorna på grödan.

Vidare skriver han till länstyrelsen att han provat med ett sprutmedel för växtskydd, vilket höll den borta ganska mycket 2017, men inte alls under 2018.

Lantbrukaren har även testa gasolkanon, men den fungerade bara i cirka tre dagar och därefter brydde sig inte hjortarna längre.

Länsstyrelsens bedömning i det här fallet, är att det finns skäl att bevilja skyddsjakt under hela dygnet och med rörlig belysning, eftersom hjortarna, enligt lantbrukaren, inte går ut i spannmålen förrän efter mörkrets inträde.

Länsstyrelsen tillägger också att jakten i huvudsak ska inriktas på att skrämma iväg hjortarna.

Sedan tillägger länsstyrelsen, att om det behövs för att förebygga skada, får årskalvar av dov- och kronhjort, som uppträder vid fält med oskördad gröda, jagas i hela landet utom i Skåne och på Gotland, under tiden 1 juli till 15 april nästa år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström