Drog in stöd till hjärnskadad – får bakläxa

Mannen har en hjärnskada och klarar inte att på egen hand sköta sina måltider eller personliga hygien. Trots det drog kommunen in hans rätt till personligt stöd – nu får de bakläxa av förvaltningsrätten.

Det var i oktober förra året som vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun avslog mannens ansökan om fortsatt personlig assistans. Mannen, som haft stödet sedan 2017, lider av en psykisk störning på grund av hjärnskada och har även epilepsi. Han kan inte på egen hand sköta sin personliga hygien, måltider, hushållssysslor eller inköp.

Trots att mannen alltså ansågs ha rätt till stödet 2017, gjorde kommunen nu en annan bedömning. Nämnden ansåg inte längre att hans funktionshinder orsakade betydande svårigheter eller att han hade ett omfattande behov av stöd. De menade därför att han inte omfattades av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Mannen överklagade beslutet genom sitt ombud till förvaltningsrätten – som nu gett honom rätt. Enligt det medicinska underlag rätten tagit del av lider mannen både av en hjärnskada och epileptiska anfall. Han kan endast kommunicera med enkla och enstaka ord och har bland annat nedsatt koordination och minnesstörningar. Detta gör att han dagligen behöver hjälp och stöd av en annan person för sin dagliga livsföring. Rätten konstaterar att mannen bedömdes ha rätt till stödet 2017 och att hans tillstånd sedan dess inte blivit bättre – snarare förändrats till det sämre.

Rätten slår därför fast att mannen omfattas av LSS och skickar tillbaka ärendet till nämnden för en ny prövning av hans rätt till personlig assistans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa