Funktionsnedsatta framställs som börda

Lokalmedia Östergötland bidrar till en exkluderande bild av personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund.

Funktionsnedsatta exkluderas enligt undersökning.

Funktionsnedsatta exkluderas enligt undersökning.

Foto: Martina Holmberg / TT

Diskriminering av funktionsnedsatta2019-09-14 17:00

Det har Clara Wasell och Johanna Westman, studenter på Linköpings universitet, kommit fram till i sin c-uppsats i statsvetenskap, efter att ha gått igenom en rad artiklar ur Corren och NT.

– I dagens samhälle får nästan alla svenskar sin helhetsbild av ett skeende genom just media och något så tillgängligt som tidningsartiklar kan generera i gemensamma “sanningar”, säger Ghyslaine Nindorera, kommunikatör på Byrån mot diskriminering i Östergötland.

– Den röda tråd vi identifierat i våra valda artiklar talar sitt tydliga språk där media speglar ett samhälle där personer som omfattas av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning marginaliseras och placeras utanför normen, säger Clara Wasell och Johanna Westman.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!