Sista skeppsvarvet stängs i Norrköping

Karlsro Varv i Norrköping ska stängas. Därmed går den sista resten av Norrköpings mångåriga skeppsvarvsindustri i graven.

1 juli 2014 16:29

– Vi har sagt upp hyreskontraktet med den sista innehavaren och räknar med att varvet stängs om cirka ett år, säger Fredrik Mattsson, vd för Mattssons fastighetsutveckling, som äger marken.

Varför stänger ni varvet?

– Det har varit ganska begränsad verksamhet på det här skeppsvarvet de sista 20 åren, säger han. Och vi bedömer att det inte längre går att bedriva den här typen av verksamhet på ett modernt och effektivt sätt, på den här platsen.

Vad ska ni göra med marken istället?

– Det är inte bestämt än, men själva slipen, där man kunnat dra upp fartyg på land och torrsatt det för reparationer, kommer att upphöra. Men det finns en blomstrande småbåtsindustri i Karlsro, som tar vid istället och växer i Karlsro. Dessutom bedriver Sjöfartsverket en viss verksamhet i området, så det marina inslaget med sjöfartsanknytning i det här området, kommer att finnas kvar och förhoppningsvis växa.

Den sista som driver Karlsro varv blir ZbyszekSzcepaniak, som jobbar här i nästan 15 år. För hans del blir det ett vemodigt avsked.

– Visst känns det ledsamt att få stänga skeppsvarvet, efter så många års jobb här och så många kunder jag som servat. Inte minst flera av fartygen som ligger längs Söder Mälarstrand i Stockholm, som kommit hit och blivit ommålade och renoverade på olika sätt. Så visst kommer jag att sakna varvsjobbet här i Norrköping.

Har du även haft anställda?

– Ja, det har varit och är fortfarande cirka fem anställda, som nu också förstås förlorar jobben här.

Hur hamnade du själv på Karlsro Varv?

– Jag kom hit efter många års varvsarbete i staden Szczecin i Polen, när det började bli sämre med varvsjobb där.

– Men där jobbade jag förstås med betydligt större fartygsprojekt än här i Norrköping och jag var med om att bygga tankbåtar på drygt 40 000 ton. Vilket kan jämföras med de båtar på upp till 1 000 ton, som vi dragit upp på den här slipen i Karlsro och då har det bland annat handlat om reparationer av så kallade restaurangbåtar från Söder Mälarstrand i Stockholm.

Vad ska du själv göra när Karlsro varv stänger?

– Det är inget som är klart än. Så det får jag planera under den tid, som jag har kvar av arbetet här på Karlsro varv.

Eftersom det funnits varvsindustri på den här marken i Karlsro i cirka 100 år, har det också hunnit samlas stora föroreningar i marken under årens lopp. Något som länsstyrelsens mätningar visat och bland annat har man hittat metallerna bly och zink, vilket gör att man klassat området som ett riskområde, som måste saneras.

Norrköpings varvshistoria

Varvsindustrin i Norrköping har gamla anor. Louis De Geer hade ett varv och på samma mark på Skeppsholmen, grundades Norrköpings skeppsvarv 1743. Bland annat byggde man fregatter och under 1800-talet förlade flottan sina fartygsbyggen till Norrköping. På Alholmen byggdes under 1900-talet både segel- och motorfartyg. 1917 startade Norrköpings varvs- och verkstad i Karlsro, där man byggde flera fartyg men även ett 20-tal järnvägsvagnar.

Verksamheten lades ner 1968 och sedan dess har den funnits av och till i mindre skala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström -