Så vill moderaterna bekämpa kriminaliteten

Efter tre år av studiebesök har nu moderaterna Andreas Norlén och Finn Bengtsson skrivit en rappport innehållande 22 punkter på förslag på hur man ska komma till rätta med den organiserade brottsligheten.

24 juni 2014 15:29

Som jurist och psykiatriker har de ur en kriminalpolitisk utgångspunkt samt en socialpolitisk infallsvinkel dragit sina slutsatser. Bland annat vill man att kommunerna ska sluta avtal om att medlemmar i elitidrottsförenigarna som goda förebilder ska kvälls- och nattvandra.

 Elitklubbarna får ju faktiskt offentliga bidrag i form av skattepengar så det är möjligt att skriva avtal med dem, säger Andreas Norlén. Ett förslag som elitklubbarna ännu är ovetande om.

Att det handlar om att minska rekryteringen av unga människor till kriminella nätverk och gäng går som en röd tråd genom rapporten. Sociala insatsgrupper där socialtjänsten, polisen och skolan samarbeter vill de båda få ut mer av.

– Socialtjänsten har inte varit tydlig i sin vuxenroll utan valt en mjukare väg, men vi tror att man måste vara hårdare i sitt fördömande av kriminella handlingar.

I Södertälje har polisen varit synlig på skolgårdar, något som gjort att de skapar en relation till ungdomarna. I Norrköping säger sig polisen inte kunna avvara polisresurser till sånt.

– Man kan se det som en utgift eller en investering. Därför är det bra att vi lyfter frågan till en rikspolitisk nivå, säger Finn Bengtsson.

Och fortfarande är det de tuffa grabbarna med dyra bilar som lockar. Trots att kriminalitetetn förändas. Gängledarna hänger oftare av sig sina västar och brottsligheten är inte lika synlig. Den ekonomiska brottsligheten ökar lavinartat och gängkriminaliteten håller på att byta spelplan. Den kan även finnas innanför riksdagens väggar.

Dessutom har gängen börjat samarbeta. Finns det två personer i olika gäng som är specialister på bedrägerier har man insett att man kan få ut mer genom samarbete.

Chefsåklagare Torsten Angervåg som var inbjuden att ta del av raporten och komma med synpunkter, delar lägesbeskrivningen.

– Det är en väldigt genomarbetat rapport som inte bara handlar strikt och straff- och processrätt utan har ett socialt anslag.

För det är där vi måste börja anser han. Med att ställa oss frågan vad som gör att en ungdom väljer kriminalitet eller inte. Och svara på den.

Rapporten har lämnats till justitieminister Beatrica Ask (M) och socialminister Göran Hägglund (KD).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!