Åklagare nöjd med sin "verktygslåda"

I rapporten framhålls att vissa brott borde ge ett längre straff för att stävja brottslighet. Likaså att rättsväsendet borde få större befogenheter.

24 juni 2014 14:58

– I stort tycker jag att den verktygslåda jag har räcker, men det finns områden där det kan förbättras, säger chefsåklagare Torsten Angervåg.

När det gäller övergrepp i rättsak är det något han ser allvarligt på. I rapporten framgår att man vill att en större del av allmänheten ska ta tillbaka domstolarna genom att finnas med på rättegångar.

Vapenbrott är även det något som borde räknas samman, så att mängden vid olika tillfällen räknas. Att använda olagliga vapen på allmän plats kan ge ett mycket kort fängelsestraff.

Men det är när det gäller hemliga tvångsmedel som Angervåg hoppas kunna få gehör för ett större manöverutrymme.

– När det gäller avlyssning kan vi bara få beslut om att vi får avlyssna ett telefonnummer, vi vill kunna avlyssna personen oavsett hur den kommunicerar.

Likaså hoppas han på en breddning av tolkningen när det gäller att förverka pengar och egendom från kriminella personer vid strategiska brott.

– Åklagare ska inte behöva bevisa att det är exakt de och de pengarna som de köpt den lyxiga bilen för, det ska räcka med att vi vet att det förekommer brottspengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!