KU fick inte hål på Reinfeldt

Oppositionen vann matchen om bildsättningen av Nuonaffären. Borg och Reinfeldt vann utfrågningsmatchen i KU.

17 april 2014 09:06

Statsminister Fredrik Reinfeldt avslutade (?) i dag Konstitutionsutskottets långa serie av utfrågningar i Nuonaffären. Saken gäller i sammanfattning om och på vilket sätt regeringen - stats- och finansministrarna - var informerade om det statliga företaget Vattenfalls köp av energiföretaget Nuon för fem år sedan.

Det som triggar affären är att köpet hittills har visat sig vara en dålig affär för Vattenfall och staten. Genom omständigheter - främst brytning av amerikansk skiffergas och fallande kolpriser - som inte var kända då affären genomfördes har värdet på Nuon fallit kraftigt.

Den drivande politiska nerven i saken är knuten till det fallande värdet på Nuon. Oppositionen vill gärna göra allt som går för att knyta statsministern till den för staten dåliga affären. Statsministern och regeringen vill av lika förklarliga skäl hålla minst ett par armlängders avstånd till Nuon. Regeringens armlängder stavas den dåvarande näringsministern och centerledaren Maud Olofsson. Olofsson har avgått och har dessutom vägrat att infinna sig för muntligt förhör hos KU.

Finansminister Anders Borg gästade KU i går. Hans linje är att han och statsministern fick vetskap om Vattenfalls köp av Nuon först sedan saken blivit offentlig. Fredrik Reinfeldt har givetvis samma budskap till KU i dag på morgonen.

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski sa i Aktuellt i går kväll att den enda rimliga slutsatsen är att Anders Borg - och statsministern - ljuger. Det kan man tycka förstås. Som Aftonbladets Lena Mellin påpekade i samma Aktuelltsändning så vore det oerhört sensationellt om Borg och Reinfeldt ljuger. Skulle de bli beslagna med att fara med osanningar så vore de definitivt rökta, sa Mellin.

Så är det högst sannolikt.

Fredrik Reinfeldt argumenterar formellt framför KU. Han påminner om att beslutet att köpa Nuon fattades i Vattenfalls styrelse. Att ägaransvaret enligt riktlinjerna på regeringskansliet utövas av Näringsdepartementet genom en rituell ägarsamordningsberedning. Att Näringsdepartementet på grund av affärens omfattning tog in utomstående expertis för att bedöma affärsmässigheten. Expertisen gav grönt ljus. En enig styrelse beslutade.

Ordföranden Peter Eriksson (MP) och Hans Hoff (S) koncentrerade sina frågor kring en anteckning från den 11 februari där det sägs att Maud Olofsson informerat Fredrik Reinfeldt om Nuonköpet som var på gång. Reinfeldt säger sig inte veta hur den anteckningen har kommit till. Han markerade typ 100 gånger att "även om jag blivit informerad - vilket jag inte blev - så hade det inte förändrat något. Information kan inte ersätta reglerna för beredning."

Reinfeldt filosoferar lite om hur anteckningen kan ha kommit till. "Människor är människor", sa Reinfeldt. "Människor begår fel ibland". "Vi är en lärande organisation, vi tar in när saker och ting inte går riktigt som de ska med målsättningen att göra mer rätt nästa gång". De "fel" som begåtts denna gång är enligt Reinfeldt att det finns "brister i dokumentationen" och att det finns "olika uppfattningar" mellan näringsdepartementet och finansdepartementets budgetavdelning om huruvida ägarsamordningsberedningen var avslutad eller inte.

Summa summarum. Saken flyttade sig inte en millimeter under utfrågningen av Fredrik Reinfeldt i dag. Oppositionen är nog ganska nöjd ändå. Den i vart fall hittills misslyckade affären har kletat fast på regeringen. Turerna med Maud Olofsson har inte varit vackra.

Men regeringen landar på fötterna så gott det går i den uppkomna situationen. Oppositionen vann matchen om bildsättningen av Nuonaffären. Borg och Reinfeldt vann utfrågningsmatchen i KU.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!