Kriminella får inte vistas i stan

Snart kan gängmedlemmar i Norrköping förbjudas att vistas på offentliga platser. Detta som ett led i polisens arbete med att bekämpa organiserad brottslighet. Ett arbete som hyllas av Rikspolisstyrelsen.

27 december 2013 11:41

För att komma åt den organiserade brottsligheten har polismyndigheten i Östergötland tillsammans med Kriminalvården tagit fram en ny arbetsmodell. Metoden som redan används i Linköping går ut på att övervakningsnämnden förbjuder medlemmar i kriminella organisationer som avtjänat straff att beträda områden av statskärnan under vissa timmar av dygnet.

– Det skulle fungera som ett kontaktförbud, fast istället för person så gäller det ett avgränsat område, säger Christian Winkler, biträdande polisområdeschef.

Hyllad modell

Arbetsmodellen hyllades nyligen av Rikspolisstyrelsen i en rapport där polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö följdes upp.

– Det är en metod vi är intresserade att ta till stan. Det löser inte problemet, men blir ett verktyg, och ett sätt att skydda allmänheten, säger Christian Winkler.

Metoden är ytterligare ett grepp i polisens arbete att motverka organiserad brottslighet.

2009 drog Mota Olle i grind, MOG, i gång i Östergötland. Ett projekt som bland annat går ut på att förhindra kriminella att etablera i sig krogmiljö. MOG är ett samarbete mellan polisen, kommunens alkoholhandläggare, Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten.

Halkat efter

Satsningen har visat goda resultat i Linköping. Men i Norrköping har projektet halkat efter. Först nu i december drog MOG igång på allvar.

– Eftersom vi haft så hårt tryck på ärenden har vi istället prioriterat människor, att de ska få hjälp snabbt. Och att utredningarna ska gå fort. Det är viktigt med snabba utredningar. Både för att minska våld i den offentliga miljön och i arbetet mot organiserad brottslighet, Om vi vill att människor ska vittna måste utredningarna prioriteras, säger Christian Winkler.

I Linköping fokuserade MOG främst på krogvärlden, men i Norrköping kommer även annan näringsverksamhet granskas.

Även MOG-projektet lyftes upp som ett gott exempel av Rikspolisstyrelsen. Men trots Linköpings hårda arbete visade siffror i rapporten att färre antal åtal ledde till fällande domar. I Norrköping, där projektet inte dragit igång, ledde fler åtal till fällande domar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!