Ljurafältet saneras från gifter

Marken på Ljurafältet, där HSB snart börjar bygga bostadshus, saneras just nu från bland annat bly, zink och koppar.

Det innebär att övre jordlagren körs bort, för omhändertagande och efterbehandling av alla föroreningar som upptäckts i jorden.

18 december 2013 12:43

– Vid våra analyser av jorden, har vi framförallt hittat rester av bly, zink och koppar i det övre jordlagret, säger Anna Munktell-Flarup, bygg- och miljöskyddsinspektör hos Norrköpings kommun. Därför kör vi bort det översta förorenade jordlagret för efterbehandling och lämnar kvar den naturliga jorden därunder, som är i fint skick.

Vet du varför jorden är förorenad på Ljurafältet?

– Jag vet så mycket som att det handlar om gammalt fyllnadsmaterial som är ditkört och blivit utstrött ovanpå den naturliga jorden på området, som håller bra kvalitet. Men varifrån fyllnadsmaterialet kommer har jag ingen aning om och det lär vara ganska länge sedan det kördes dit.

I startgroparna

HSB ligger i startgroparna för första etappen av bostadsbyggandet på Ljurafältet:

– Inom en snar framtid räknar vi med byggstart för vårt första hus på området, säger projektledaren Stefan Gustavsson på HSB. Men först måste förstås marken saneras och sedan måste vi även komma upp i en viss volym av sålda lägenheter, innan vi börjar bygga.

Läs mer i torsdagstidningen.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!