Stor utmaning att hitta sjuksköterskor

Snart tar kommunen över ansvaret för hemsjukvården från landstinget.

– Den största utmaningen har varit och är att hitta sjuksköterskor, säger projektledare Anita Ottosson.

2 december 2013 11:19

Den 20 januari lämnar landstinget över ansvaret för sjukvård i hemmet till Norrköpings kommun. Det betyder att patienterna får besök i hemmet av kommunens sjuksköterskor, istället för av landstingsanställda.

För patienterna kommer det inte bli någon märkbar skillnad.

– Det ska rulla på som vanligt, säger Anita Ottosson, lokal projektledare för överflytten av hemsjukvården.

Hon har jobbat med övergången sedan sommaren 2011.

– Det har varit mycket att tänka på, säger Anita Ottosson.

Har du allt under kontroll nu, nu när mindre än två månader återstår?

– Ja, det tycker jag. Men sedan är det ju inte så att verksamheten fungerar optimalt från början. Vi måste hela tiden förbättra och utveckla.

Sjuksköterskor sökes

Hon medger att det inte varit helt lätt att jobba med två offentligt drivna organisationer. Men den största utmaningen och svåraste uppdraget har varit att hitta tillräckligt många sjuksköterskor.

– Vi kommer nog alltid att behöva fler sjuksköterskor och distriktssköterskor. Så är det överallt.

En kommunanställd sjuksköterska tjänar ungefär lika mycket som en landstingsanställd. Så det är inte därför det är svårt att få sjuksköterskor att byta arbetsgivare.

– Många nyutexaminerade sjuksköterskor vill först skaffa sig erfarenhet på sjukhus, säger Anita Ottosson.

Exakt hur många personer som tackat ja att följa med hemsjukvården över, från landstinget till kommunen, kan inte Anita Ottosson svara på trots att det är mindre än två månader kvar.

– Det växlar hela tiden, eftersom man har möjlighet att tacka ja eller nej fram till sista dagen.

75 personer

I dagsläget har cirka 45 personer – sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt undersköterskor tackat ja.

– Dessutom har vi rekryterat 20 stycken så vi är i uppe i 75 personer, fortsätter Anita Ottosson.

Kommunen är också i färd med att anställa ett tiotal undersköterskor, med specialkompetens på hemsjukvård. Detta eftersom det är så svårt att hitta sjuksköterskor.

– När det gäller undersköterskor är det inga problem.

Det är även lätt att få tag på arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Nära patienten

Teamen som ska jobba med hemsjukvård kommer att bestå av distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor. Hemsjukvårdens lokaler ska vara belägna nära hemtjänsten för att underlätta samarbetet.

– Den stora vinsten med den här reformen, är att vården kommer närmare patienterna.

Det sekundära är att samhällets resurser utnyttjas bättre.

– Vi behöver till exempel inte en landstingsbil och en kommunbil.

Anita Ottosson betonar att de patienter som kan ta sig till vårdcentralen även i fortsättningen kommer att få sin vård av landstinget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Perk