I rapporten om salafism – en fundamentalistisk inriktning inom islam som har vuxit sig starkare i Sverige, enligt en ny rapport av Försvarshögskolan, tas friskolan Kunskapsljuset upp som ett exempel på salafismens utbredning.

Läs mer: Moralpoliser märks även i Norrköping.

Skolan har tidigare kritiserats av före detta anställda för att vara en "sekt" och för att män och kvinnor inte tar varandra i hand när de hälsar. Isam Bardaqji har själv inte läst rapporten men avfärdar kritiken.

– Jag kan inte kommentera någonting jag inte har läst men jag har ingen aning om varför vi omnämns. Vi är vanliga muslimer, vi ingår inte i någon sekt eller gruppering, säger Isam Bardaqji.

Han menar att skolan tidigare har haft problem med att en man inte vill ta kvinnor i hand men att denna person inte längre jobbar kvar.

– Personen har bytt jobb och jobbar numer på en kommunal skola. Där finns också sådana beteenden hos vissa men det är det ingen som säger någonting om. Vi får se om det kommer fram i kommunala skolor också eller om det bara gäller muslimska friskolor. Det finns många män som inte tar kvinnor i hand och vice versa. Det tillhör inte islam, det är individuellt, säger Isam Bardaqji.

Folkbladet har i en rad artiklar skrivit om de brister som Skolinspektionen uppmärksammat hos Kunskapsljuset. Bland annat har det varit lärarbrist och skolan har saknat behöriga lärare, stök har förekommit på lektioner och raster, lärare har saknat kunskap om arbetet med extra anpassningar, brister i det hälsofrämjande arbetet och arbetet mot kränkande behandlingar, samt brister i fritidshemmet har funnits. När Skolinspektionen gjorde ett andra besök kvarstod flera av bristerna och skolan utdömdes till 600 000 kronor i vite.

Nu har skolan två åtgärder kvar att redovisa innan den 5 oktober, annars riskerar skolan att behöva stänga. Vilka två åtgärder kan Isam Bardaqji inte uppge på rak arm men han menar att de har åtgärdat problemen.

– Vi kommer klara av det där, vi ser ljust på framtiden. Vi har Skolinspektionen att rätta oss efter och de bestämmer om vi ska vara kvar eller inte. Sedan har politikerna satt igång sådana här grejer inför valet men det får stå för sig självt.

Du menar att den här rapporten har tagits fram i politiskt syfte?

– Allt är politiskt idag. Det här är något politikerna gör inför valet. Det är valår och alla passar på att svartmåla muslimer och muslimer i Sverige, så är det bara, säger Isam Bardaqji.

Fast det här är en forskningsrapport, tycker ni inte att det är allvarligt att ni omnämns?

– Jag anser inte att det är allvarligt, det här är ingenting som angår oss, säger Isam Bardaqji.