Dags för blomsterspaning i parken

Böjda och med skärpt blick går deltagarna runt ängen i Vibjörnsparken för att göra årets inventering.

16 juli 2019 16:00

På tisdagsmorgonen började Sven Erik Pettersson gå genom ängen i Vibjörnsparken tillsammans med övriga deltagare. De stannar många gånger för att tala om vilka blommor de hittar eller titta närmare på vissa. Anledningen till promenaden runt blomsterängen är att det är dags för den årliga inventeringen.

– För att vi ska veta förändringen i ängen vill vi inventera den så att vi ser att den så småningom går åt rätt håll. Att det ska bli den äng som den är tänkt att bli, förklarar Sven Erik Pettersson, ansvarig.

Ängen planterades för två år sedan och har utstått både torka och fukt. Förra året var ängen torr förklarar Sven Erik Pettersson, och den dominerades då av blommor så som vallmo, blåklint och färgkulla. Då fanns det ungefär 60 arter på ängen. Denna sommar har bjudit på mer regn som har lett till en förändring från förra året.

– Nu har vi fått mera differentierade färger i ängen, förklarar han.

Inventeringen i Vibjörnsparken gick bra och Sven Erik Pettersson kunde dra slutsatsen att ängens växtligheter går åt rätt håll. Det finns växter som de inte vill ha kvar på ängen eftersom de kan tendera att ta över, och de får de plocka bort, medan det finns andra växer som de vill ha in på ängen. Överlag är dock ansvariga och deltagarna nöjda över ängen eftersom den blommar bra.

– Min förhoppning är att jag ska kunna se en förändring och skillnad från förra året och detta år. Jag tycker att det än så länge är som vi har förväntat oss, förklarar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linnéa Hellqvist