Ytterst handlar det om sjukhusets existens

Östergötland 14 juni 2021 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland har nu lagt vårt förslag till treårsbudget 2021-2023. Fokus ligger på långsiktiga förslag för en ännu bättre hälso- och sjukvård, smartare kollektivtrafik och hållbar tillväxt.

När vi lägger fram den här budgeten har vi levt mitt i en pandemi i över ett år. Ansträngningarna har varit enorma, inte minst av våra medarbetare i vården. Men med den pågående vaccinationsinsatsen kan vi nu börja se ljuset i tunneln och fokus framåt behöver vara att få Östergötland på fötter igen. Vi har därför tagit fram ett antal konkreta förslag för hur Östergötland nu kan få den nystart som så väl behövs.

Kulturlivet och besöksnäringen har givetvis också påverkats starkt av pandemin och en nystart krävs, där vi lanserar flertalet förslag till åtgärder. Men vi väljer också att i vår budget särskilt lyfta upp behovet av utvecklad samverkan med idrottsrörelsen. Vi menar att idrottsrörelsen har en stor del att spela för bättre folkhälsa, starkare näringsliv och ökad besöksnäring. Östergötland kan så mycket bättre om vi samverkar tillsammans. En prioriterad fråga för oss är att våra medborgare ska få sin vård i rätt tid och föreslår därför att det ska tas fram en generalplan för tillgänglighet. Vårdköerna har, långt innan pandemins inträde om vi ska vara ärliga, vuxit sig allt för långa i Östergötland. Den utvecklingen måste vändas. I ljuset av pandemin lyfter vi också särskilt fram stärkt läkarmedverkan i äldreomsorg som en viktig åtgärd framåt.

På senare tid, i olika delar av länet, har det blivit allt mer tydligt att samverkan mellan kommunerna och regionen måste förbättras vad gäller kollektivtrafiken. Region Östergötland har det ekonomiska och beslutsmässiga ansvaret för kollektivtrafiken, samtidigt som trafiken utförs i kommunerna. Det är därför av stor vikt att det finns en bra process, inte allra minst politiskt, när nya trafikupplägg planeras. Vi väljer därför att lyfta det som ett av flera viktiga uppdrag för 2022.

En annan oerhört viktig fråga som vi upplever inte får tillräckligt stort fokus hos nuvarande politiska ledning är utvecklingen av universitetssjukvården, vilken är helt nödvändig för att kunna möta nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården. Moderaterna och Kristdemokraterna vill därför att en strategi tas fram för hur Region Östergötland fortsatt ska ha en universitetssjukvård i världsklass. Det handlar ytterst om Universitetssjukhuset i Linköpings existens.

 

 

 

 

 

 

Marie Morell (M) Per Larsson (KD) Fredrik Sjöstrand (M) Jan Owe-Larsson (M)

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vård

Fortfarande ingen covid-patient i Norrköping

Vård

Ingen ligger inlagd för covid-19

Norrköping

Endast en covid-smittad vårdas på Vrinnevi

Dödsfall

Ännu en död i länet med covid-19

Vård

En covidpatient på Vrinnevisjukhuset

Visa fler