Vi sätter stopp för nybygget på Kvarntorp i Åby

Debatt 14 januari 2022 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2007 tecknade vi ett avtal med Norrköpings kommun om att fortsätta sköta det som kommunen via kommundelsnämnderna skött fram tills de lades ned  såsom lekparker, diverse gång- och cykelvägar, gräsklippning, skog, med mera.

2009 Beslutade kommunen att ta över vägföreningarna helt.

2020 Beslutade kommunen att inte ta över vägföreningarna.

2021 Beslutade kommunen att säga upp avtalet och vägföreningarna får ta över.

 

Vad är det som har hänt som har fått den politisk viljan att förändras?

 

1.  Vi har fått den så kallade kvartetten med fyra partier: S, L, C, KD. som har vänt helt och nu anser att vi är en börda för kommunen.

2.  Vi har fått tjänstemän som har en vilja att inte ha något med vägföreningarna att göra och vill att vi skall istället ta på oss mer uppgifter.

3.  Ofta blir tjänstemännens vilja den politiska viljan.

 

Vi vill bara ha rättvisa inte mer än vad övriga medborgare i Norrköpings kommun får för sina skattade medel.

Vi sitter fast i våra gamla förrättningar från 1955 som kommunen utnyttjar och tolkar så att vi skall ta på oss mer uppgifter.

Kommunen ger oss mera pengar för att vi skall ta på oss detta, men det är inte det vi vill, finns nu pengarna så kan kommunen också fortsätta att sköta lekparker med mera. Vi kommer naturligtvis motsätta oss viljan från dessa politiker som strävar efter mer orättvisa mellan kommuninnevånarna.

 

Vi kommer gemensamt överklaga Tekniska nämndens beslut den 14/12-21 där man beslutat att det som finns på våra förrättade grönområden är vägföreningens ansvar, det vill säga lekparker, Gång- och cykelvägar, samt även boulebanor, hundrastgårdar, vandringsleder, med mera.

Kommunen hotar i detta beslut också att om vi inte vill sköta dessa anläggningar så kommer de att plocka ned  anläggningar som lekparker mm.

 

Vi måste nu sätta hårt mot hårt och härmed förbjuda all byggnation och anläggningar på våra förrättade grönytor  tills denna ansvarsfördelning är utredd, och detta kan bli en utdragen historia med avgörande i domstol beroende hur kommunen hanterar detta.

Detta kommer nu att drabba nybyggnation av 40 lägenheter med lekpark, parkeringar, med mera på Kvarntorp vid gamla brandstationen Åby, samt ny torrdamm vid gästgivareområdet Åby.

Det är inget vi hade planerat göra men efter detta beslut känner vi oss nödgade så att vi går fria mot nya ansvars propåer från kommunens sida. Normalt borde ansvars frågan vara utredd och klar innan man fattar beslut, men nu har man beslutat först.

 

Om denna konflikt som kommer att drabba tredje part skall upphöra så är vi villiga att medverka till en dialog angående ansvarsfördelningen. Men vi kommer på en punkt inte att backa och det är att det som inte klart står i våra förrättningar skall vi inte sköta.

Däremot allt det som står att vi har förrättat och skall sköta; det kommer vi att sköta. För detta vill vi ha omställningsersättning och bidrag enligt nytt bidragssystem, för det vi tar över från det uppsagda avtalet.

Detta är den optimala gränsdragningen om ansvarsfördelningen och då är frågan löst. Och vi kan komma upp från våra skyttegravar och i stället samarbeta till allas bästa. Men helst vill vi ha avtalet från 2007 kvar.

Den fullständiga beslutet om att slippa dessa tvister och för rättvisefrågan är att kommunen tar över vägföreningarna helt och jämställer oss i ytterområdena med övriga kommuninnevånare.

Men denna fråga kan bli en senare. Nu ser vi fram emot ett nytt år och försoning mellan kommun och vägföreningarna till allas bästa, om politikerna har viljan

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa