Tuffa läget väntas bli värre: "Inte bra"

Nu larmar Akademikerförbundet SSR om ett ökat missnöje bland landets socialsekreterare.

Nyheter 26 oktober 2019 06:45

Varannan socialsekreterare uppger bristande resurser som en orsak till missnöje. Det är en ökning jämfört med tidigare år, visar en färsk undersökning som Novus gjort för Akademikerförbundet SSR. 

– Det är allvarligt att våra medlemmar i så stor utsträckning pekar på att bristande resurser är ett problem i deras vardag. Samtidigt går det hand i hand med innehållet i SKL:s senaste ekonomirapport och vad välfärdsfacken tidigare lyft fram. Socialtjänsten spelar en bärande roll i välfärden och ska vi fortsätta att klara vårt viktiga samhällsuppdrag krävs ytterligare satsningar från regeringen, säger Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR i ett pressmeddelande.

Helena Wikström är ordförande för Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Norrköpings kommun, hon känner igen sig i problemet.

– Det är ett känt problem att resurserna på socialtjänsten är tajta. Våra medlemmar har svårt att hinna med sitt arbete, det är väldigt mycket stress. I Norrköpings kommun är vi inne i besparingstider, samtidigt som man ska spara och dra ner budgetar så är vi i ett läge där det är väldigt tajt, redan innan, säger hon och fortsätter:

– Det är inte bra. Vi har grupper där det är väldigt stor personalomsättning på grund av att arbetsmiljön inte är den bästa. Ska man dra ner och spara ännu mer pengar så blir det ingen bra situation. 

Vad är det värsta problemet?

– Det är att klara av att ge alla medborgare det som de faktiskt har rätt att få utifrån det regelverk som finns. Undersökningen visar att 40% av de tillfrågade socialsekreterarna säger att de lever i en miljö där man inte klarar av att leva upp till det här. När det gäller resurstilldelningen för att hålla en viss nivå på kvaliteten samt följsamheten av lagar och regelverk så är ansvaret arbetsgivarens. När det blir obalans mellan mål och resurser så drabbar detta arbetsmiljön för våra medlemmar.

Vad behöver göras?

– Det vi gör utifrån ett fackligt perspektiv lokalt är att vi ställer kravet på arbetsgivaren att de inte kan lägga själva prioriteringen på våra medlemmar. Det är arbetsgivaren som ska stå för vilken nivå av kvalité som kommunen ska ha. Som fackförbund kan vi inte lägga oss i de demokratiska politiska processerna. Men däremot månar vi om våra medlemmars arbetsmiljö. Uppdraget måste harmonisera med de resurser man har tillsatt. Drar man ner på resurserna så behöver man även förändra uppdraget, avslutar Helena Wikström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa