Stopp för storskalig vindkraft i Finspång

Mikael Wallin är gruppledare för Liberalerna i Finspång och en av två undertecknare av debattartikeln om vindkraftsstopp i Finspång.
Mikael Wallin är gruppledare för Liberalerna i Finspång och en av två undertecknare av debattartikeln om vindkraftsstopp i Finspång.

Debatt 21 oktober 2021 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi i Liberalerna Finspång ett tillfälligt stopp för storskalig industriell vindkraft.

Vindkraften är en ödesfråga för vår tid. Det understryks av så väl de pågående klimatförändringarna som den heta debatten om svensk energiförsörjning. Samtidigt ser vi hur vindkraftverk kan påverka natur och besöksnäring. Utöver Holmens industriella vindkraftsprojekt finns flera andra storskaliga förslag som berör vår kommun. Finspång måste ta ett helhetsgrepp kring vindkraftsfrågan.

Vi föreslår att Finspångs kommun, inom ett år, tar fram en vindbruksplan. "Vindbruksplanen ska baseras på vår översiktsplanering, och visa på behov och samhällsnytta av vindkraft. Vi vill ha klara besked om hur den nya sortens höga vindkraftverk påverkar den biologiska mångfalden, djuren och växtriket, kommuninvånarnas livsmiljöer och hälsa samt besöksnäringens verksamhet."

Till dess att en ny vindbruksplan antagits av kommunfullmäktige föreslår Liberalerna ett stopp för all vindkraft i Finspångs kommun.

Vi föreslår också att det tas fram planer så att kommunen kan säkra god fossilfri elförsörjning. Det är tack vare vattenkraften, kärnkraften och förnybara kraftkällor som vi i Sverige har en klimatsmart och stabil elproduktion. Enligt lag ska varje kommun ha en aktuell planering för tillförsel, distribution och användning av energi. Finspång har bara en inaktuell plan från 2015. Det är inte acceptabelt, Liberalerna kräver att kommunen tar fram en aktuell plan i enlighet med lagen om kommunal energiplanering.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa