Slugt började den svenska staten att ta kontrollen

Stora skogar skövlas och virkesplanteringar anläggs, växt och djurliv försvinner. I älvarna med mängder av kraftverk kan inte fisken överleva. Gigantiska vindkraftsparker breder ut sig med vindsnurror som håller upp till 15 år. Gruvornas stora areal på 1000-tals hektar förorenar mark, vatten och luft.

Sverige 16 juni 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska staten har i århundraden kolonialiserat land och vattenområden som brukats av den samiska kulturen i årtusenden. Slugt började den svenska kronan att administrativt ta kontrollen över Sápmi med hjälp av nya lagar, skatter och tjänstemän. I början av 1900-talet skedde tvångsförflyttningar av samiska byar med stora renhjordar. Byar packades samman och fick samsas om renbetesmark, vilket skapade problem och konflikter. Vid 1920 års riksdag förespråkades ett Statligt rasbiologiskt institut, alla politiska riktningar var representerade bland motionärerna. Året därefter började samerna att skallmätas och fotograferas. Fortfarande idag finns det samiska kvarlevor på institutionen i Uppsala. Samerna har under historien förbjudits att använda sitt språk. I skolan var det bara renskötarbarnen som tilläts tala samiska. Icke renskötande samer skulle assimileras in i det svenska samhället. Den samiska historien har inte lyfts fram i våra läromedel i skolan idag, utan den tystas ned. Okunskapen är stor bland svenskar, medier, myndighetspersoner och även bland samer. Förståelsen för samernas urgamla kultur och respekten för samernas rättigheter är låg. Det kan ses i politiska beslut som inte gynnar bevarandet och utvecklingen av den samiska kulturen. 
Exploateringen av Sápmis natur intensifieras. Stora skogar skövlas och virkesplanteringar anläggs, växt och djurliv försvinner. I älvarna med mängder av kraftverk kan inte fisken överleva. Gigantiska vindkraftsparker breder ut sig med vindsnurror som håller upp till 15 år. Gruvornas stora areal på 1000-tals hektar förorenar mark, vatten och luft. Den kumulativa effekten av all industriell expansion hindrar samerna från att kunna få fortsätta att leva sina liv. Ett traditionellt liv med renskötsel, fiske och jakt. Ett liv de levt i Sápmi sedan urminnes tid. Ett liv i harmoni med naturen, där inget levande ska exploateras. Ett liv som förespråkas om vi ska ha våran jord kvar.
Sverige har inte skrivit under ILO- konventionen ILO 169 som stärker urfolks rätt till självstyre och förvaltning över land och vatten de traditionellt brukar. Stöd att Sverige ska ratificera den internationella ILO-konventionen ILO 169!


 

Teresia Nilsdotter-Jonson, kursdeltagare på Österlens folkhögskola våren 2021

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Politik

SSU ska tala klarspråk om tuffa straff

Krönika

Lars Stjernkvist: Den danska korven är trots allt godare

Politik

Acketoft dissar L:s politik – slutar i riksdagen

Kultur

En bedrift om Sabuni fixar biffen

Krönika

Widar Andersson: "Charmig, slug, snabb och hal som en ål"

Visa fler