Så känner man igen en riktig expert

Somliga dras till dramatiska grafer.

Norrköping 4 april 2020 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Förmodligen är det så att verkliga experter - det vill säga människor med mycket djupa och breda kunskaper, insikter och erfarenheter på sitt område - känns igen på sin genuina tveksamhet, bristande tvärsäkerhet och öppenhet för att oväntade saker kan inträffa just därför att det är möjligt att de kan inträffa. 

Sådant där kan man ju tycka är lite tråkigt. Särskilt om man gärna vill ha klara och tydliga besked att ty sig till. Och än mer särskilt om man redan har en väldigt bestämd uppfattning om något som man hemskt gärna vill få bekräftad av någon med auktoritet som uttrycker sig tvärsäkert.

Grafer och diagram har blivit väldigt populära i dessa Coronatider. Jag har sett många kollegor, ekonomer, allmänna gaphalsar och till och med tidigare statsministrar dela bilder på grafer med streck för olika länder och döda och sjuka och intensivvårdade och gud vet vad. De där strecken på graferna ska tvärsäkert antas bevisa det ena och andra.

I tidningen Bohuslänningen berättar ledarskribenten Joakim Broman om att den förmodligen mest delade och lästa artikeln om det nya Coronavirusets farlighet är författad av en "techentreprenör med utbildning i psykologi, design och storytelling, och med en bok om Star Wars som främsta publikation."

Att inte vara bevandrad och beforskad epidemiolog diskvalificerar självklart inte någon från att ha åsikter och uppfattningar om Corona. Men man kan tycka att bristande kunskaper i ämnet borde vara en försvårande omständighet för den som eftersträvar stort inflytande på den praktiska politiken? 

Artikeln som nämns i Bohuslänningen är full av dramatiska grafer och matematiska beräkningar, har driv i språket och är full av tvärsäkra uppfattningar om vad som snabbt måste göras om inte en förfärlig massa människor ska dö i onödan. 

Så här tänker jag: Det finns nog inget ont i de flesta av alla som i det Coronaupphetsade läge som råder tycker sig ha sett ljuset och sanningen och som snabbt vill nå ut med sina frälsande lösningar. Tvärtom handlar det nog ofta om en kombination av ett gediget samhällsengagemang, kommunikationstekniska färdigheter och ett stort ego. 

Många dras till dramatiska grafer. Så är det. Och mitt i all tvärsäkerhet finns det nog ett och annat som är sant och riktigt. Och ett och annat som inte är sant och riktigt. Jag dras inte till de där graferna. Framförallt för att jag inte förstår dem eller kan värdera dem. En ideologibefriad expert som inte blundar för något ligger mer i linje med min bild av hur samhället och verkligheterna är och ser ut. 

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Lurades tvätta pengar- frias

Norrköping

Ökat söktryck på LiU – fler vill bli sjuksköterskor