Så kan lärarna i Norrköping skyddas

På så sätt kanske stängda skolor och fjärr- och distansundervisning kan undvikas och eleverna få den utbildning de har rätt till. Det kunskapstapp som hittills har skett under Coronapandemin måste hejdas. Därför måste lärarna skyddas här i Norrköping, liksom i hela vårt avlånga land. 

Debatt 12 januari 2022 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronavirusets omikronvariant sprider sig nu med blixtens hastighet över världen och beräknas nå sin absoluta kulmen i Sverige under de närmaste veckorna. Det vill säga under början av skolornas vårtermin där elever och lärare och övrig skolpersonal har det mycket svårt att undvika trängsel och närkontakt med andra  människor. Smittspridningen förväntas att explodera framför allt bland de elever som är ovaccinerade. Även lärarna riskerar att smittas och insjukna.

Att skydda lärarna och skolan skyddar Sverige. Vi från Lärarnas Riksförbund anser att de skolansvariga måste göra allt som är möjligt för att reducera smittspridningen och säkra lärares och elevers arbetsmiljö. Vi efterlyser tydligare direktiv för skolan och kräver att:

* Skolhuvudmännen tar sitt ansvar och skärper sina åtgärder när det gäller den fysiska arbetsmiljön för att undvika trängsel och ge tillgång till skyddsutrustning i skolan. 

* Noggranna riskbedömningar och skarpa åtgärder måste snarast komma på plats. Lärare bör kunna utföra så mycket av jobbet som möjligt hemma, men vara på skolan och undervisa i så stor utsträckning som är rimligt. Undervisning i halvklasser och viss distansundervisning bör vara alternativ.

* Arbetsgivarna måste säkra vikarieförsörjningen då många lärare är eller förväntas bli sjuka när smittan ökar, vilket förutses de närmaste veckorna. Alla kommuner har fått del av coronamiljarden och dessa pengar borde bland annat användas till att anställa vikarier.

* Alla elever bör coronatestas regelbundet. Det kan minska smittspridningen. Det allvarliga läget talar för att alla kommuner och regioner bör införa snabbtestning av elever.

* Lärare ska skyndsamt få tillgång till en tredje dos vaccin. För lärare som inte fått sin tredje vaccindos och som känner en akut oro måste det finnas möjlighet att få helt smittsäkra arbetsuppgifter. 
 
På så sätt kanske stängda skolor och/eller fjärr- och distansundervisning kan undvikas och eleverna få den utbildning de har rätt till. Det kunskapstapp som hittills har skett under Coronapandemin måste hejdas. Därför måste lärarna skyddas här i Norrköping, liksom i hela vårt avlånga land.  

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Vikmång (S) har fått covid-19: "Hosta och är trött"

Pensionärsorganisation om sommarvikarier i vård och omsorg: "Kräv covidpass"

Stopp för besök i regionens vårdlokaler

Privatperson JO-anmäler kommunen för covid-information. "Innehåller krav om vaccination och testning"

Över 20 skolor helt eller delvis stängda – "Pedagoger, elever och föräldrar blir smittade i en rasande fart"

Visa fler