Riskerna ökar för rasism och svåra motsättningar

Jimmy Jansson är socialdemokrat och sedan tio år tillbaka kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna; en av de städer vars innevånare får betala priset när staten inte förmår hålla ordning på invandringen och gangsterkriminaliteten.

Krönika 19 oktober 2021 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Under helgen som gick skapade Jimmy Jansson rubriker sedan det blev känt att Eskilstuna kommun motsätter sig att ta emot ytterligare invandrare som placeras ut via en statlig fördelningsnyckel.

Segregationen i Eskilstuna har förvärrats och fördjupats. Genom den omfattande invandringen från regioner utanför Europa, utan band och erfarenheter av västligt livsstilar och utbildningar, har Eskilstuna numera även en socialt explosiv etnisk segregation. Etnisk segregation fanns naturligtvis även tidigare. Finländare, jugoslaver, italienare och andra arbetskraftsinvandrare som sedan tidigt 1950-tal verkat i Eskilstuna har gärna bott nära varandra. Men då handlade det om hårt arbetande människor som bidrog till det allmänna välståndet medan de drog ihop pengar till sig själva. Flera av dem som har invandrat till Sverige under de senaste tjugo åren har också lyckats etablera sig i arbetslivet. Men väldigt många saknar färdigheter och kunskaper som är gångbara på den svenska arbetsmarknaden. Självförsörjningsgraden är påfallande låg. Lägg därtill gangsterkriminalitetens skjutningar, mord, rån, hot och droghandel, stora påfrestningar på utsatta skolor och på socialtjänsten i staden. Segregationen i dagens Eskilstuna riskerar att bli samhällsfarlig. 

Kommunens motstånd mot invandring är just i detta sammanhang mest principiellt. Staten vill fördela sexton invandrare till Eskilstuna. Vilket bara utgör en bråkdel av den migration som årligen fyller på Eskilstunas fattiga arbetslöshetskvarter. Jimmy Jansson och en stor del av de folkvalda i kommunen agerar klokt när de säger nej. 

Kommunpolitikerna som kämpar mot de tunga sociala problem som en närmast oreglerad invandring fört med sig behöver medvetet och ökat stöd från regeringen. Läget är allvarligt på många platser i Sverige. Riskerna för allvarliga motsättningar och rasism ska inte underskattas om problemen inte blir omhändertagna betydligt snabbare och effektivare än idag. Invandringen behöver minimeras under många år framöver. Ska Eskilstuna och Sverige få ordning på saker och ting så krävs att de som redan kommit hit ges rejäla möjligheter att skaffa sig kunskaper och färdigheter - begriplig svenska och körkort - som gör att de kan börja etablera sig i arbetslivet på riktigt.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Politik

Kommuner fortsätter utmana ebo-lagen

Politik

Nybyggen riskerar rivning trots bygglov