Pinsamt osaklig debatt om vindkraft i Norrköping

Norrköping 7 juni 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I mars sa Norrköping kommuns fullmäktige i princip, enhälligt ”Ja” till en liten vindpark i Kvarsebo. Under hösten kommer kommunen att få ta ställning till två nya ansökningar här i Kolmårdsskogarna. Dels Holmens väster om riksväg 55 och dels ”Tekniska verken Vind”, ägt av bland annat Linköpings Kommun. De sistnämnda håller på att planera en vindpark strax norr om Älgsjöarna (väster om E4:an).

Jag tycker vi ska ha en positiv grundinställning till alla tre projekten. Energimyndigheten och Naturvårdsverket bedömer behovet av landbaserad vindkraft till över 100 Twh, en fyrdubbling mot idag. För vårt län behövs minst en sexdubbling.

Jag är vice ordförande i Kolmårdsvind, som i över tio år arbetat för att våra medlemmar ska kunna få billig energi från vindkraft. Därför blir jag illa berörd av den osakliga debatt som förs på lokaltidningarnas debattsidor.

Det finns forskning som visar att de flesta människor som hör det tillåtna ljudet från vindkraftverken, inte anser sig störda. 40 db, som är gränsen utanför en bostad är betydligt lägre än normal samtalston. 

Det finns heller inga belägg för att huspriser påverkas negativt. Näsudden är en stor vindpark på Gotland, där en liten gård mitt inne i vindparken har ökat i pris. För att ta ett exempel.

Näsudden är dessutom ett stort turistmål på Gotland. Detta och annat finns att läsa i forskningsprojektet ”Vindval”.

Att påstå att naturen blir ett ”asfalterat industrilandskap” är bara pinsamt. Det blir fler skogsvägar, som kan användas av de som vill besöka naturen där djur och växter lever som vanligt. 

 Vi måste börja producera energi där den används. Norrköpings kommun längre vara en vindkraftfri zon.

Jag tycker som Klimatpolitiska rådet, att lagar och regelverk bör ses över så att klimatmålen blir mer styrande vid tillståndsgivningen. 

De vindprojekt som vi i Kolmårdsvind varit inblandade i, har fått nej för att det har funnits havsörn i området. Fakta är att det aldrig har funnits så mycket örn i Sverige som nu. Den borde alltså inte vara rödlistad, och därmed skyddad av miljöbalken! Visst kan några få förolyckas av vindsnurrorna men oändligt många fler dödas av trafiken och elledningar.

Ett annat krav jag vill ställa på staten och vindkraftsbolagen är att kommunerna och de närboende borde få får en ekonomisk vinning av vindkraften, så kallad Bygdepeng.

Jag hoppas att framtida debatt kring vindkraft i vår kommun blir mer saklig. Det är den bästa och billigaste energikällan inom den tid som behövs för att klara klimat-hotet.

 

 

 

 

 

Affe Gustafsson Kolmården

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Försvarsmakten säger ja till vindkrarft

Debatt

Debatt: Som grannar har vi lätt att se problemen

Norrköping

Tekniska verken vill bygga vindkraft i Kolmården

Finspång

Vändningen: Holmen minskar antalet vindkraftverk

Debatt

Debatt: Affe Gustafssons skönmålning är pinsam

Visa fler