Konkurrensverket startar utredning

Efter lokalmedias bevakning av digitaliseringsavdelningen har Konkurrensverket valt att starta en utredning.

Nyheter 2 oktober 2019 10:25

Det säger Martin Bäckström, funktionsansvarig för tips på Konkurrensverket.

– Vi jobbar delas reaktivt och omhändertar tips som kommer in, dels har vi en egen mediabevakning och det var genom den, när vi såg vad lokalmedia rapporterat, som vi började titta på det som hänt i Norrköping, säger han.

 

Det som gjort att Konkurrensverket valt att gå vidare med turerna inom digitaliseringsavdelningen, är dels misstankar om att man avvikit från modellen med konsultmäklare, dels att det kan handla om direktupphandling. Allvarliga avsteg från lagen om offentlig upphandling, som nu alltså granskas.

– Just misstankar om direktupphandling är något vi prioriterar i vår tillsyn, förklarar Martin Bäckström.

 

Inledningsvis kommer myndigheten att samla in information från Norrköpings kommun om deras syn vad som hänt. Denna information ska sedan analyseras för att slutligen mynna ut i någon form av beslut.

– Antingen kan vi ansöka om upphandlingsskadeavgift, "upphandlingsböter" hos förvaltningsrätten, om vi kommer fram till att det handlar om otillåtna upphandlingar. Det är vår skarpa sanktion och kan ge böter på mellan 10 000 och 10 miljoner kronor. Det handlar om upp till tio procent av avtalsvärdet, men brukar landa på 7-8 procent,  förklarar Martin Bäckström och fortsätter:

–  Vi kan även rikta kritik genom ett tillsynsbeslut mot den upphandlande myndigheten. Men då kan vi inte tvinga myndigheten att göra på ett visst sätt.

 

När granskningen kan vara klar, vet Martin Bäckström i dagsläget inte.

– Vi är än så länge i inledningsskedet då vi samlar in information. Så tid för beslut ligger långt fram. Vi försöker marschera så snabbt som möjligt, men det kan ta upp till ett år.

Detta sker samtidigt har polisen fått in flera polisanmälningar mot den tidigare digitaliseringsdirektören. Medan polisen utreder anmälan mot honom, handlar Konkurrensverkets utredning om kommunen. 

– Vi tittar på kommunen som upphandlande myndighet, och polisen på enskilda personer. Men visst går de in i varandra.

 

Så det kan vara så att ni och polisen till viss del utreder samma sak?

– Ja, och det där är något vi måste förhålla oss till. Om man märker att de tittar på samma sak som vi, så kanske vi inte fortsätter att utreda. Så man inte dubbelarbetar, säger Martin Bäckström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa