"Kan bli fall för korruptionsenheten"

Den tidigare digitaliseringsdirektören Johan Högne misstänks just nu för trolöshet mot huvudman.

Nyheter 24 september 2019 06:45

Förundersökningen mot Johan Högne inleddes för en tid sedan. I anmälan kan man läsa att han misstänks för brott under hela sin anställningstid, det vill säga från april 2018 till augusti 2019. Det han misstänks för att vid flera tillfällen ha missbrukat sin förtroendeställning "genom att överträda sina befogenheter enligt kommunens delegationsordning, interna riktlinjer samt bestämmelser enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)".

 

Som Folkbladet tidigare berättat sade Johan Högne upp sig efter ett samtal med kommundirektör Martin Andreae i mitten av augusti. Högne hade, enligt Andreae, bland annat påverkat vilka konsulter kommunen tagit in på digitaliseringssidan - något som "inte rimmar med andemeningen med lagen om offentlig upphandling" enligt kommundirektören.

– Det var den utlösande faktorn, sade Martin Andreae då.

 

Efter det följde flera avslöjanden. Dels har Högne skrivit under avtal för totalt 100 miljoner kronor, något han inte haft rätt till, dels har delegationsbeslut som berörde digitaliseringsavdelningen på totalt 165 miljoner aldrig nått kommunstyrelsen. Som det ser ut nu kommer digitaliseringsavdelningen att gå back 30 miljoner kronor, där det mesta av underskottet kan härledas till konsultkostnader. Nu har alltså kommunen valt att polisanmäla honom för detta.

Ärendet ligger just nu på åklagare Torsten Angervågs bord. Han är förundersökningsledare i målet. Just nu inväntar han den externa utredning som Norrköpings kommun beställt. Dessutom har flera privata anmälningar kommit in mot Johan Högne.

– Jag väntar på att polisen ska samordna de olika anmälningarna som kommit in, säger han.

Efter detta ska han bestämma vad det kan bli fråga om för typ av brottsmisstanke som ska riktas mot den tidigare digitaliseringsdirektören.

– Det kanske inte kommer att anläggas här, jag utesluter inte att det kan bli något för korruptionsenheten i Stockholm att utreda. Vi får se, säger han.

 

Enligt vad kommunen tidigare gått ut med ska den externa revisionen vara klar i dag, tisdag den 24 september. 

– Det finns inget särskilt tidsspann från vår sida, utan jag räknar med att de gör det här på ett professionellt sätt och paketerar det i närtid, säger Torsten Angervåg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa