Invandring utan arbete skapar sociala problem

Dokumentärfilmaren Tom Alandh och historieprofessorn Lars Trägårdh är en stjärnduo i SVT-programmet om den lilla staden Ronnebys förvandling.

Krönika 13 januari 2022 15:20
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Med erfarenhetens och visdomens kraft i ryggen har Alandhs bildsättningar och Trägårdhs kommentarer skapat en högklassig upplysningsfilm om invandring. 

Under ett par års tid flyttade tre tusen människor från Mellanöstern och Afrika in till Ronneby. I den lilla Blekingestaden fanns 700 tomma lägenheter sedan högskolan flyttat ut. Som kommunalrådet från Ronneby lakoniskt berättar i filmen så betydde avtal och lagar om mottagande av invandrare ingenting när staten öppnade gränsen på vid gavel. Ronneby med ungefär 13 000 innevånare i tätorten förvandlades snabbt och dramatiskt. 

"Invandring och arbete hänger ihop", säger Lars Trägårdh. Så är det. Invandring utan arbete skapar allvarliga sociala problem. Dokumentären "När världen kom till Ronneby" visar upp båda dessa nedärvda sanningar. Jag kan förstå om det finns Ronnebybor som anser att dokumentären om deras stad är orättvist mörkt eller ljust vinklad. Så är det oftast i sådana här sammanhang. Verkligheterna har väldigt många nyanser och flera olika intressen. Att Tom Alandh och hans proffsiga team valde just Ronneby som spelplats berodde framförallt på att kommunen utmärkte sig i Ersta Sköndal Bräcke Högskolas "Tillitsbarometer" där Lars Trägårdh är forskningsledare. Ronneby visade sig vara den småstad där tilliten och tryggheten hade rasat mycket fort och var som allra sämst.

Tillit mäts bland annat genom hur människor svarar på frågan om de anser att man i allmänhet kan lita på andra människor? Det är inte svårt att förstå att tilliten och tryggheten rasade i Ronneby när tusentals invandrare från avlägsna regioner plötsligt slog sig ner på orten. De kom inte för att arbeta, inte för att studera utan de bara kom. Ett par kriminella bröder som staten misslyckats med att utvisa såg till att integrera ett antal unga män i kriminalitet. Våld, skadegörelse, hot, droger, ordningsproblem på skolor och på gator och torg mixades med ofta frånvarande poliser och otillräckliga samhällsresurser i stort. 

När tilliten faller i ett samhälle ökar behovet av kontroll och skydd. Vilket försämrar tilliten än mer. Lars Trägårdh varnade för utvecklingen. "En polisstat" (utan särskilt många poliser) är ingen positiv framtidsbild. Vi behöver en lång period där invandring tydligt hänger ihop med arbete. Och där valfrihet inte betyder friheten att inte lära sig svenska eller att leva på bidrag i oändlighet.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa