Hade Holmen velat ha dialog hade de talat med oss

Klintaberget, Skybygget och Högsjön är kort sagt inga bra platser för vindkraft; det anser debattören bakom denna text.
Klintaberget, Skybygget och Högsjön är kort sagt inga bra platser för vindkraft; det anser debattören bakom denna text.

Debatt 22 maj 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är svårt att placera ut vindkraftverk. Och än svårare blir det när Försvaret kräver inskränkningar och det tilltänkta området har ett rikt fågel- och djurliv. Det har jag full förståelse för. Och många med mig har därför i våra samrådssynpunkter bett Holmen tänka om och ompröva sitt beslut att bygga vindkraft i de tänkta områdena Skybygget, Klintaberget och Högsjön. 
Holmen skriver i Folkbladet (12 maj) att de i planeringen noggrant kommer att följa alla regler och krav. Om det skulle vara fallet kan Holmen redan idag presentera en karta med stoppområden där vattentäkter, trakter med höga naturvärden och regler och krav i kommunernas översiktsplaner följs. De kan också rita in stoppområden utefter det hänsynsavstånd på 1000 m till bostäder som de anger på sin hemsida. Det kan Holmen göra utan att röja försvars- eller artskyddshemligheter. Men det vet vi alla att Holmen inte kommer att göra. De kommer att fortsätta hitta på skäl för att inte presentera något seriöst förslag innan tillståndsansökan lämnas in.
Holmen har heller inte för avsikt att föra en dialog eller för den delen ta mer hänsyn än vad som absolut är minimum enligt gällande lagstiftning. Att människor i området mår dåligt verkar inte bekymra företaget Holmen. Men det är där de kommer landa i sin projektering. Hade det varit dialog, samförstånd eller hänsynstagande Holmen varit ute efter hade de förstås bjudit in till diskussioner med oss drygt 700 sakägare som lämnat synpunkter vill gärna ha en dialog kring ett förslag som uppfyller alla regler och krav. Men i det sammanhanget är det tyst från Holmen.


 

Ämnen du kan följa