Godset riskerar att åka bort från rälsen

Debatt 18 oktober 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att nå klimatmålen behöver gods flyttas från landsväg till järnväg. Det har alla partier varit överens om. Samtidigt har hävdats – utan att föra det i bevis – att bygger vi höghastighetsbanor så blir det tillräcklig plats för godståg på de gamla stambanorna.

I somras kom dock beräkningar från Trafikverket som visar något annat.  Utrymmet för gods ökar med hälften eller mindre  mot vad höghastighetspartierna påstått.

Vi har alltså inte tillräckligt med spår för gods. Samtidigt planeras byggande av höghastighetsbanor – som inte kan ta godståg. Med Ostlänken som första etapp. Detta som om ingenting hänt! 

Nu är det här ingen nytt. Vanligt förnuft har ju sagt att det är fullkomligt orimligt att bygga Sveriges genom tidernas dyraste järnväg som ska ligga oanvänd stor del av dygnet. Samtidigt som godsmängderna väntas öka.

När det gäller godset så är det ett val för all framtid. Höghastighetsbanorna byggs så de inte klarar godståg, främst att det blir för branta backar. Ångrar man sig måste banan till stora delar byggas om från grunden.

Främst är det de partier som har högst miljöprofil, MP och C, som driver på. De har stirrat sig blinda för att flytta resenärer från flyg till tåg. Men glömt bort det sannolikt betydligt viktigare – att flytta gods från landsväg till järnväg. 

I den nya utredningen som flera myndigheter ligger bakom heter det bl a att  att ”växthusgasutsläppen per tonkilometer från vägtrafiken” beräknas ”vara ca 32 gånger högre än för järnvägstransporter”. I nästa stund konstateras att det förmodligen inte går att göra mycket åt det på grund av bristande spårkapacitet. Samtidigt som vi alltså planerar höghastighetsjärnväg som inte kan ta godståg. Om man bara utnyttjar sex timmar per natt för godståg får man en godskapacitet motsvarande en fyrfilig motorväg. 

För Östergötland som har dåliga järnvägsförbindelser med Västsverige skulle det betyda att man fick en godsled söder om Vättern för näringslivets transportbehov. Och när godstågen köar i Norrköpings hamn är det för sen att ångra sig. Banan blir sannolikt också betydligt billigare. Dubbelspåriga höghastighetsbanan Ostlänken beräknas kosta 5,35 miljarder per mil. Norrbotniabanan som jämförelse är enkelspårig standardbana för snabbtåg upp till 250 km/t – som dessutom kan ta godståg – får omräknat till dubbelspår en milkostnad på 2,15 miljarder.   M är ledande bland de partier som säger sig vara emot höghastighetsbanor. Nu har man chansen att visa att man menar något med sitt nej.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ostlänken-projektet flyter på • Men ett frågetecken kvarstår: Var ska snabbtåget stanna i Linköping?

Debatt: Ett slag i ansiktet på oss synskadade

Debatt: Sveriges viktigaste järnväg måste få dubbelspår

Widar Andersson: Trafikverket borde fortsätta ropa om kontinenten

Debatt: Nya dubbelspår ger plats för långsammare trafik

Visa fler