Försvarsmakten fortsätter bara att skjuta

Sverige 2 maj 2021 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är en grupp aktiva vänsterpartister från flera kommuner runt Vättern som jobbar för bevarandet av Sveriges största och viktigaste dricksvattentäkt. Vi har nyligen skickat en skrivelse till miljöminister Per Bolund, försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Mikael Damberg angående försvarsmaktens skjutningar i och över sjön Vättern samt om utökning av verksamheten på Karlsborgs flygplats med åtföljande problem av hanteringen av kemikalien PFAS. Rent dricksvatten är något vi tar för givet att ha tillgång till i Sverige. Dock kan det, på grund av ett förändrat och ett allt varmare klimat, bli ett stort problem i framtiden. Vättern är den renaste djupaste och näst största dricksvattentäckten vi har. Den försörjer omkring 300.000 personer med dricksvatten, en siffra man tror kommer öka i framtiden om hela Mälardalen på grund av havsnivåhöjning inte kan ta sitt dricksvatten från Mälaren längre som då kommer bli salt.

Trots detta fortsätter försvarets flyg- och skjutövningar i oförminskad styrka både över sjön och från land vilket gör att vattenkvaliteten på sikt blir allt sämre. Det spelar ingen roll att Vättern har ett av de bästa och skarpaste skydd en sjö kan ha, som innebär fyra riksintressen och ett flertal skyddande direktiv som Natura 2000 område. Ett av alla direktiv det så kallade ramvattendirektivet kräver stopp för verksamheter som försämrar vattenkvaliteten. Detta avskräcker dock inte Försvarsmakten att fortsätta skjuta i och över sjön.

Utöver detta  kommer verksamheten vid Karlsborgs flygplats femfaldigas om Fortifikationsverket får som de vill. I samband med detta  kommer då även förgiftat vatten från den giftiga kemikalien PFAS, man hittat i marken vid flygplatsen, dräneras bort utan någon som helst rening och rinna rakt ut i Vättern. Nu ligger frågan om Karlsborgs flygplats framtida öde samt dräneringen av kemikalien PFAS på regeringens bord efter det att Mark- och miljödomstolen uppmanat regeringen att upphäva länsstyrelsens tillstånd om utökning och dränering. Frågan om PFAS dräneringen ansåg domstolen dessutom vara så viktig att den kräver ett alldeles eget beslut. Karlsborgs flygplats är nu därför stängd i avvaktan på beslut som regeringen har att ta ställning till Vi kräver att regeringen hörsammar Mark- och miljödomstolen avrådan. Vi kräver också att dricksvattenförsörjningen i Vättern ges  status av överordnat riksintresse vilket den inte har idag. Utan rent vatten - Inget liv.

 

 

Kerstin Sagström, Linköping, Willy Neuman, Jönköping, Emir Ajanovic, Norrköping, Gun Möller, Vadstena, Jessica Thunander Falköping, Eva Skoog, Vadstena, Rolf Hansson, Motala, Berith Borhren, Karlsborg, med flera

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Nodra varnar för missfärgat vatten

Vatten

Flera utan vatten i Lindö efter läcka

Norrköping

Efter läckan i Lindö: Räkna med missfärgat vatten

Norrköping

Vattenläcka intill Söderporten – eleverna hemskickade

Norrköping

Stora problem med vattennätet

Visa fler