Fokus på hälsa på Mänskliga Rättighetsdagarna

Under torsdagen inleddes Mänskliga Rättighetsdagarna i Konsert & Kongress i Linköping.

Region Östergötlands monter på Mänskliga rättighetsdagarna.

Region Östergötlands monter på Mänskliga rättighetsdagarna.

Foto: Region Östergötland

Nyheter2019-11-14 19:00

Lokala medarrangörer är Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings universitet, Svenska kyrkan och Region Östergötland. 

– Att vi står värd för mänskliga rättighetsdagarna innebär ett viktigt ställningstagande och att vi sätter ljuset på mänskliga rättighetsfrågor. Årets tema ”Rätten till hälsa” är en grundläggande del i arbetet för mänskliga rättigheter och centralt för oss inom Region Östergötland, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Forumet pågår mellan den 14–16 november. Runt 170 programpunkter är planerade, och över 90 organisationer kommer att finnas på plats, totalt räknar man med 3000 deltager.

– Lördagen är öppen för alla. Då är utställarområdet  och alla seminarier gratis, säger Catherine Szabo, samordnare Region Östergötland.

Som medarrangör kommer Region Östergötland att belysa förutsättningar för jämlik hälsa, barns delaktighet i sin egen hälsa och hur skolor kan förhindra ungas skolavhoppEn av mini-seminarierna som arrangerades av regionen under torsdagen var ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla”.

– Då kommer Cecilia Fredlund som är forskare på Linköpings Universitet och psykolog på Region Östergötland. Hon har skrivit en ny forskningsrapport om sex som självskadebeteende. Men det blir också mer konkret: hur Ungdomshälsan jobbar med unga människors frågor om könsidentitet. Roger Petersson och Sari Asa Nikolaisen kommer att prata mer om hur man bemöter ungdomar, säger Catherine Szabo.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!