Det finns ett annat Sverige att bygga

Sverige 12 oktober 2021 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverige är ett välfärds- och välståndsland med väldigt många fördelar. Den representativa demokratin känns stabil så här hundra år efter dess genombrott. Valdeltagandet är högt, vi har inga rena dårpippipartier i parlamentet och statsskicket upplevs som stabilt och ohotat. Befolkningen är utbildad och arbetsam; analfabetismen är knappt mätbar och en mycket stor del av svenskarna bidrar i arbetslivet. Uppskattningen av arbetet inom centrala samhällsinstitutioner som Polisen och Skatteverket är hög. 

Vi förfogar sedan flera decennier bakåt över en fossilfri elproduktion som sänker de svenska utsläppen av klimatpåverkande gaser ner till mycket låga nivåer. Staten är relativt rik till följd av en effektiv och folkförankrad skatteuppbörd.

 Vi håller oss med en likaså folkförankrad och omfattande fördelningspolitik där friska och självgående personer betalar mer till och får mindre av den allmänna kakan. Befolkningens hälsoläge är relativt många andra platser på jorden mycket gott. Vi lever allt längre. Det finns gott om plats i Sverige; skog täcker 70 procent av marken och endast tre procent av marken är bebyggd. Vi har inga blodiga sår från nyliga inbördeskrig eller andra allvarliga motsättningar att hantera civilt och politiskt. 

Kort sagt så är Sverige ett bra land där problemen vi har att tampas med mestadels består av sådant som en stor del av världens befolkning skulle uppfatta som lyxproblem. 

Men vi har också ett annat Sverige som på många sätt utmanar det där mer problemfria Sverige. Under ett par decennier har de styrande i staten släppt upp och uppmuntrat invandring i en omfattning som har skapat utanförskap där hundra tusentals människor i arbetsföra åldrar inte försörjer sig själva, som har skapat bostadsområden där djungelns lagar och klanvälden har skapat grogrunder för gangstergäng som mördar och spränger i en omfattning som vi inte skådat på den här sidan demokratin i vart fall. 

Sverige har inte råd med ännu flera år av politiska strider som handlar om ifall detta problem är ett problem eller en högerkonspiration. Socialdemokraterna som i mångt och mycket har lett bygget av det mer problemfria och tillitsfulla Sverige behöver med kraft ta sig an uppgiften att också få ordning och reda på det andra Sverige. 

"Vi bygger landet" är parollen för den socialdemokratiska partikongressen om tre veckor. Så sätt igång och bygg sossar. Annars bygger det andra Sverige ett land där socialdemokratins samhällsvärderingar är borta med vinden. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Politik

MP: Utred om sexköp ska motsvara våldtäkt

Ekonomi

Ygeman: Räkna med höga elpriser i vinter

Politik

Linde vill att val för palestinierna blir av

Ekonomi

Inflationsspöket skrämmer inte Ingves

Annicas tuffa utmaning på ny tjänst

Visa fler