Det året då äldreomsorgen höll på att kollapsa

4:e september 2043 på Trygghetsboendet.Tänk att man nu år 2043 har hunnit bli 100 år!

Barbro Westerholm (L) var en legendar inom svensk politik och förvaltning. Hon gick bort i mars i år 2023 vid 90 års ålder.

Barbro Westerholm (L) var en legendar inom svensk politik och förvaltning. Hon gick bort i mars i år 2023 vid 90 års ålder.

Foto: TT

Nyheter2023-12-31 12:00

Fint att få sitta ner och samtala med dig idag mitt kära barnbarn om det som är och har varit. Du är ju visserligen 43 år men för mig är du fortfarande en flicka.

Visst är det fantastiskt att vi fått uppleva all förändring och utveckling och jag har fått brev med gratulation från självaste drottning Viktoria. Förutom allt jag fått uppleva är det fint att få se så många vänner tillfriskna tack vare de stora forskningsgenombrotten inom vård och behandling. 

Livet har alltid sedan urminnes tider varit en kamp ofta om brödfödan, om marken, om sådden och om lönen för arbetet och all möda. Under de senaste 150 åren har livsbetingelserna så dramatiskt förändrats. Demokratins genombrott, allmän skola, folkrörelserna och arbetslivets utveckling med jämställdheten, tekniken och nu senast de stora medicinska genombrotten.

Farfar, kan du berätta om när du fick fram beslutet om att inrätta Äldreombudsman i Norrköping? 

Jovisst min flicka men först ska vi tala om skillnaden mellan nu och då. Hur det var när äldreomsorgen höll på att kollapsa år 2030. Sätt dig här ska du få höra!

Idag är det svårt att förstå, men viktigt att minnas, att äldreomsorgen var liksom präglad av 1900-talets industrialism. Det gällde att få rationalitet och lönsamhet också inom äldreomsorgen. 

Det var, förstår du min vän, teknikutvecklingens konsulter som konstruerade datorprogram som skulle följas och som hade en enhetlig och förprogrammerad modell för vad äldre behövde. Visserligen drev Bengt Westerberg, som socialminister, igenom att alla äldre på institution skulle få ett eget rum där man bestämde själv. 

Men, förstår du min flicka, det stora problemet med äldreomsorgens industrimodell blev att färre och färre ville arbeta på detta sätt. Personalbristen ökade och det blev kris!

Dessutom var många boenden på den tiden ofta höga fyrkantiga hus inklämda i stadens centrum eller intill sjukhusen. Då fick man inte välja själv och det var ständig brist på personal. De som bestämde om allt detta hade sina instruktioner var och en för sig liksom i stuprör. De satt på de stora kontoren och levererade planer som passade det förprogrammerade.

Men som du vet, min vän, så kom tack och lov de stora genombrotten. Först löstes demenssjukdomarnas gåta och de nya läkemedlen började ge resultat. Cancern besegrades och är inte så vanlig nu längre. Flera äldre fick livsgnistan tillbaka och flera än tidigare fortsatte att jobba på deltid. Detta innebar att bara efter några år blev det nästintill omöjligt att förmå äldre att väja inflyttning i dessa av industritänkandet präglade äldreboendena. Människor ville annorlunda och hade ofta kraft att stå på sig. 

Ungefär då skedde också något märkligt. Fler och fler yngre ville utbilda sig inom vård och omsorg. Det blev nästan som förr att de med höga betyg ville börja i vårdutbildningarna.

Runt år 2030 kom efterhand också Barbro Westerholms Trygghetsboenden att bli populära. Hon hade tidigt 2020-tal utrett och fått igenom en rad förändringar som först tio år senare fick genomslag. Med ökad utbildning av personal började också lön och anställningsvillkor bli bättre än tidigare. De som utbildat sig, och fått egna legitimationer, ville ha större inflytande på sin arbetsplats genom att starta småföretag inom äldreomsorgen. Därför har äldreomsorgen gått från storskalighet till att bli småskalig och styrd av de boende och personalen på platsen.

De marknära Trygghetsboendena, som nu i stort sett ersatt de tidigare boendena, har byggts på landsbygden eller i utkanterna av staden. Bättre och lugnare miljö med närhet till naturen med bättre livskvalitet för både äldre och personal. 

Debatten var intensiv en tid genom att en del experter menade att ensamheten för äldre skulle öka. Denna debatt drev fram beslut att anhöriga, som alltid tagit ett stort ansvar för sina äldre, fick utbildning i omvårdnad och bättre ekonomisk ersättning. Dessutom engagerades föreningar och pensionärsorganisationer. Äldreomsorgens personalbehov är därför inte längre något större problem.

Nej du, min flicka, nu är dags för lunch och därefter ska jag på promenad med mina kompisar, men följ med på lunch, jag bjuder. I kväll är det dans på Trygghetsboendet med musik från 1958 med Arne Domnérus orkester. Det du! 

Men farfar! Hur gick det till när den där äldreombudsmannen tillkom?
Min vän, det ska jag berätta nästa vecka när vi ses. Nu är jag hungrig, kom med nu!


Arne Domnérus orkester på Sollidenscenen på Skansen i Stockholm 1963.
Arne Domnérus orkester på Sollidenscenen på Skansen i Stockholm 1963.
Novelltävling

På försommaren 2023 fick Folkbladet frågan från Norrköpings kommun om vi ville vara partners i en novelltävling om framtidens äldreomsorg. Det ville vi mycket gärna. Över 80 bidrag kom in. Juryn stod inför svåra beslut när de skulle välja ut tre vinnare. Dessa bidrag publicerades i Folkbladet 9-11 november 2023. Vi kommer att publicera ett antal av de övriga novellerna här i vår Söndagstidning. Dagens novell är författad av Gunnar Asserhed i Skärblacka.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!