Det är ett löfte som vi socialdemokrater håller i.

EU dör 10 personer i timmen av arbetsrelaterad cancer. Det är 100 000 människor varje år.

Sverige 5 april 2021 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I valet till Europaparlamentet 2019 lovade jag att arbeta för att stärka arbetsmiljön på Europas arbetsplatser. Varje dag går miljontals européer till ett jobb där de riskerar att utsättas för cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen. Många av cancerfallen går att undvika, genom striktare exponeringsregler. 

Att bekämpa cancer i arbetslivet handlar också om att bekämpa klassklyftor. Det är vanligare att arbetare utsätts för exponering av cancerframkallande ämnen i sitt arbete än tjänstemän. I höstas presenterade EU-kommissionen ett förslag till uppdatering av EU-´lagstiftningen som skyddar arbetstagare från att få cancer av jobbet. Det är ett välkommet förslag för att skapa tryggare arbetsmiljöer och för att EU inte ska konkurrera med oschysta villkor. Men förslaget är inte tillräckligt långtgående. Som huvudförhandlare för den socialdemokratiska gruppen har jag arbetat hårt för att EU ska bli ännu mer ambitiöst på arbetsmiljöområdet. Därför är det glädjande att Europaparlamentets sysselsättningsutskott nu har röstat för följande åtgärder: Strängare regler för reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatsen, genom att de inkluderas i EU-direktivet. Vi behöver ta bort eller begränsa ämnen som försvårar möjligheten att få barn.  Att lyfta in flera cancerframkallande ämnen i direktivet samt skärpa existerande gränsvärden. Förslaget är att EU-kommissionen senast 2022 ska presentera en handlingsplan för att ytterligare 25 ämnen ska få bindande gränsvärden innan mandatperiodens slut.  Att farliga mediciner lyfts in i direktivet för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Nästan 13 miljoner arbetstagare exponeras för farliga mediciner, ofta utan tillräckligt med kunskap om vare sig risker eller skyddsutrustning. Direktivet bör inkludera så kallad kombinerad exponering. Om du utsätts för flera skadliga ämnen på din arbetsplats ska summan av den exponeringen du utsätts för regleras för att minska risken för cancer och ämnen som försvårar möjligheten att få barn. 

Parlamentets ståndpunkt är en viktig delseger. Snart inleds förhandlingar med regeringarna i rådet. Med skärpta regler kan vi rädda tusentals liv varje år. Vi behöver agera tillsammans för att skapa en säker och hälsosam miljö för människor att arbeta i. Det är ett löfte som vi socialdemokrater håller i.

Johan Danielsson (S) EU-parlamentariker

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

"Viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för arbetsmiljön"

Norrköping

Moderaternas förslag: Inför mer flexibla arbetsplatser

Finspång

Facken: "Arbetsgivaren lyssnar inte på oss"

Arbetsmiljöfrågor

Boende gick till anfall mot polis

Norrköping

Ignorerade skyddsombud – då inträffade olyckan

Visa fler