Det är en varningsklocka - vi måste agera

Redan innan Coronapandemin fanns stora arbetsmiljöproblem. Det är hög tid att vårdpersonal får ett hållbart arbetsliv.

Norrköpings kommun 16 juni 2021 08:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartiets och regeringens återhämtningsbonus är en viktig del i att påskynda resan mot ett hållbart arbetsliv och i att öka personalens inflytande. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionerna och kommunerna för projekt som syftar till att främja ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det kan handla om förbättrad arbetsmiljö, att pröva nya arbetssätt eller att utveckla arbetstidsmodeller som även kan innebära arbetstidsförkortning. 

Vi pratar om sjuksköterskor, vårdbiträden, undersköterskor som alltför länge har offrat psykisk och fysisk hälsa för att ta hand om andra. En modern välfärdspolitik behöver ta detta på allvar, vi kan inte ha en omsorg och sjukvård som gör personalen sjuk.

Vi vet att undersköterskor och annan personal i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är sjukskrivna i större omfattning än andra yrkesgrupper. Det är en varningsklocka – vi måste agera. Miljöpartiet kommer prioritera arbetsmiljö i vård och omsorg högt även framåt. Det kommer att behövas fler satsningar både från staten, regioner och kommuner framöver för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv. 

Från och med den 1 juni i år går medlen att söka. Återhämtningsbonusen är en långsiktig satsning, men för att det ska bli verklighet krävs det att Norrköpings kommun tydligt visar att man är positiv till idén. Först då gör man det möjligt för personalgrupper att sätta igång, och den möjligheten måste de få.

 

Mia Sköld, kommunalråd i opposition (MP) Nicklas Attefjord, ledamot i socialutskottet (MP)

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vård

Fortfarande ingen covid-patient i Norrköping

Vård

Ingen ligger inlagd för covid-19

Norrköping

Endast en covid-smittad vårdas på Vrinnevi

Norrköping

Endast en covid-patient på Vrinnevi

Debatt

Debatt: Vem tar hand om min och din mamma?

Visa fler