Det är dags att samla ihop sig inför hösten

Norrköping 1 augusti 2020 06:20
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I sin senaste prognos (27 juli) sammanfattar Arbetsförmedlingen läget med dessa dramatiska ord och siffror: "Just nu ser vi den största krisen på arbetsmarknaden i modern tid. Sedan Coronapandemins utbrott i början på mars har närmare 92 000 personer varslats om uppsägning samtidigt som 256 000 personer registrerat sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. "

Långtidsarbetslösheten ökar dramatiskt. Lågutbildade och färdighetsfattiga människor har i stor utsträckning varit arbetslösa även under tidigare högkonjunktur. Nu är läget flera resor värre. Arbetsförmedlingen skriver: "Antalet långtidsarbetslösa kan komma att nå omkring 200 000 vid årets slut. Det är historiskt höga nivåer."

Till detta ska också läggas de drygt 550 000 medarbetare som är korttidspermitterade och som genom regeringens stödprogram får ett slags "alternativ a-kassa" som Maria Rankka formulerade saken på SvD: s ledarsida (30/7).

I går den 31 juli var sista möjligheten för företag att ansöka om maxstödet i kortpermitteringsprogrammet. I maxstödet står skattebetalarna för 80 procent av ersättningen till den permitterade. Under resten av året finns fortsatt möjlighet att söka stöd som motsvarar 60 procent.  Frågan bör ställas - som Maria Rankka gör - hur sänkningen från 80 och till 60 procent kommer att påverka antalet människor som varslas om uppsägning under hösten? För företag i branscher med stora intäktsbortfall kan skillnaden mellan 80 och 60 procent i stöd vara ett avgörande varselargument. 

Det är kort sagt ett mycket utsatt läge för den svenska ekonomin och för det svenska välfärdssamhället. Kostnaderna för att finansiera arbetslöshet och sjukfrånvaro har skenat under det knappa Coronahalvår som vi hittills genomlevt. Arbetsförmedlingen pekar på att många av de bäst fungerande insatser/åtgärder som tidigare satts in för att knuffa ut folk i arbetslivet; nu inte längre fungerar. Möjligheten att få fram praktikplatser ute på företagen har till exempel påverkats mycket negativt. Företag som går bra vill inte utsätta sig för smittorisker och företag som går dåligt har vare sig påhugg eller praktikplatser att erbjuda. Att Folkhälsomyndigheten påbjuder fortsatt hemarbete under hösten gör det heller inte lättare för arbetslösa att arbetsträna. Arbetsförmedlingen konstaterar lakoniskt att man prioriterar "inskrivning av arbetslösa och därmed tillförsäkra dem rätten till individersättning."  Det känns som om regering och riksdag behöver samla ihop sig inför den tunga problemhöst som sannolikt väntar. 

Widar Andersson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fotboll

Hunt: "Topp tre skulle vara ett stort framsteg"

Norrköping

Bajsbakterier vid Skarsätterbadet – bad avråds

Fotboll

Hunt: Nu tänker kanske vissa att IFK har hybris

Fotboll

Osäkert med skadade IFK-mittfältaren: "Var en smäll"

Fotboll

Återvändaren om stora skillnaden i IFK Norrköping nu

Visa fler